A nyugdíjbiztosítási szervek nyilvántartják a bejelentett jogviszonyokra vonatkozó adatokat, amelyekről a természetes személyek a társadalombiztosítási egyéni számlájuk kivonatát online megtekinthetik.

A 2012. december 31-e utáni időszakra bevallott nyugdíjjárulékra vonatkozó adatok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által előírt adatszolgáltatásból származnak.

Kik tudják lekérdezni online a TB egyenlegüket?

Természetes személyek, akik rendelkeznek Ügyfélkapu regisztrációval.

Az ügyfél saját Ügyfélkapu belépési adataival történő azonosítást követően kizárólag saját nevében kérdezheti le egyéni számla kivonatát.

Hogyan lehet lekérni az adatokat a Magyar Államkincstártól?

A társadalombiztosítási egyéni számla rendszer elérhető a Magyar Államkincstár honlapján ügyfélkapus belépéssel.

A társadalombiztosítási egyéni számla rendszer elindítása után a Társadalombiztosítási egyéni számla rendszer általános tájékoztató ablaka érhető el. A társadalombiztosítási egyéni számla tartalmának megtekintését a „Kivonat megtekintése” linkre kattintva lehet kezdeményezni.

A TAJ szám megadását követően a rendszerbe belépve megjelennek az aktuális kivonatot tartalmazó adatok.

A társadalombiztosítási egyéni számlán nyilvántartott adatokról lehetőség van hitelesített kivonat PDF formátumban történő letöltésére.

A társadalombiztosítási egyéni számla adataira vonatkozóan észrevétel/bejelentés tehető.

A rendszerben található  „Bejelentés” linkre kattintva a Magyar Államkincstár Dokumentum Kapu oldalára jutunk, ahol a kivonattal kapcsolatos észrevételét megteheti.

Amennyiben ügyfélkapus regisztrációval nem rendelkezik, úgy a társadalombiztosítási egyéni számla tartalmának megismerését kérheti levélben a lakóhelye szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterületétől, vagy személyesen a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálatán.

Fizetési kötelezettség nincs: az eljárás illetékmentes.

Eljáró szerv

A társadalombiztosítási egyéni számlával kapcsolatos eljárást az ügyfél lakóhelye szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal folytatja le.

Felettes szerv/jogorvoslat:  A társadalombiztosítási egyéni számla kivonat tartalmát vitatni nem lehet, az ellen jogorvoslati lehetőség nincs.

Ha az érintett személy a kivonat tartalmával nem ért egyet, akkor a nyilvántartott adatok egyeztetése céljából bejelentést tehet, illetve adategyeztetési eljárást kezdeményezhet.

Egyéb információk

Az egyéni számla kivonat elektronikus szolgáltatásként, illetve személyesen vagy postai úton is előterjeszthető.

Elektronikus úton: ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek az „Ügyintézés indítása” gombra kattintva indíthatják el a szolgáltatást.

Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán.

A kérelem postai úton benyújtható a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalnak címezve. Postacím egységesen: 1916 Budapest.

A társadalombiztosítási egyéni számla kivonatra vonatkozó részletes tájékoztatás a Magyar Államkincstár honlapján található.

A TB egyéni számla az alábbi adatokat tartalmazza:

- a biztosított természetes személyazonosító adatait és

- társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ számát), illetőleg

- a biztosított után 2012. december 31-ét követő időszakra bevallott nyugdíjjárulék összegére vonatkozó, az állami adóhatóságtól átvett adatokat,

- a Tbj. alapján kötött megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék összegét és a megállapodással érintett időtartamot, valamint

- a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás összegéből levont nyugdíjjárulék összegét és az ellátás folyósításának időtartamát.

A társadalombiztosítási egyéni számlán nyilvántartott adatok megtekintésének menetéről részletes leírást olvashat itt.

Egyéb alkalmazások, technikai paraméterek

A rendszer használatához Microsoft Internet Explorer (7.0 vagy újabb verziójú), Mozilla Firefox vagy Google Chrome böngésző javasolt.  A társadalombiztosítási egyéni számla adatait tartalmazó kivonat megtekintéséhez a mindenki számára ingyenesen letölthető és használható Adobe Reader alkalmazást kell használni.


Pénzügy Adózás