A Magyar Államkincstár vissza nem térítendő támogatást nyújt a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása céljából.

A támogatás folyósítása az ország egész területén biztosított, a kevésbé fejlett régiókban európai uniós finanszírozás, a Közép-magyarországi Régióban pedig hazai költségvetési forrás révén.

A kiadott közlemény tájékoztatást nyújt a kisgyermeket nevelők részére az érintett GINOP pályázati felhívás (GINOP-5.3.11-18) szerint továbbadott támogatási konstrukció keretében, illetve a Közép-magyarországi Régióban megvalósuló program keretében nyújtandó vissza nem térítendő támogatás feltételeiről, lebonyolítási módjáról, és speciális követelményeiről.

A támogatás keretében a Kincstár maximum havi 40 ezer forint összeghatárig támogatást nyújt a nem önkormányzati fenntartású családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, bölcsőde, mini bölcsőde, valamint a napközbeni gyermekfelügyelet személyi térítési díjára vonatkozóa.

Amennyiben a gyermek elhelyezéséért fizetett díj kevesebb, mint 40 ezer forint, akkor a támogatás összege a bölcsődei havidíj összegével megegyező lesz, amennyiben pedig meghaladja a 40 ezer forintot, akkor a különbözetet a szülőknek szükséges fedezniük.

Mikortól lehet pályázni és mi a határidő?

A támogatási kérelmeket 2019.08.09. 07:00-órától a benyújtás felfüggesztéséig, de legkésőbb 2023. március 31-ig lehet benyújtani.

A projekt a kevésbé fejlett régiókban 100%-ban európai uniós forrásból, összesen 2 469 283 142 Ft támogatásban részesül.

A Közép-magyarországi Régióban pedig 100%-ban hazai költségvetési forrásból, összesen 1 948 934 061 Ft támogatásban részesül

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2023.10.31.

Telefonos ügyfélszolgálat: +36-1-452-2903

A telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége:

hétfő- csütörtök: 8.00 -16:30

péntek: 8:00-14.00