A Szegedi Vízmű Zrt. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott víziközmű-szolgáltatási valamint működési engedély alapján biztosítja a víziközmű szolgáltatást.

felhasználási hely fogalma: az a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan, amelyen a víziközmű-szolgáltatást a felhasználó igénybe veszi,

felhasználó fogalma: a víziközmű-szolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében vagy a 31/A. § (1) bekezdésében meghatározott ideiglenes szolgáltatás időtartama alatt a víziközmű-szolgáltató előzetes hozzájárulásával ténylegesen igénybe vevő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan használója, és sorban mögötte az ingatlan tulajdonosa.

lakossági felhasználó fogalma: az a természetes személy felhasználó, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a víziközműszolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet

Mennyit vizet fogyaszt átlagosan egy háztartás?

Háztartási (lakossági) átlagfogyasztás:

A víziközmű-szolgáltató által kibocsátott elszámoló számlából Ön, mint lakossági felhasználó (fogyasztó) megtudhatja, hogy ivóvíz felhasználása (és amennyiben releváns, akkor a szennyvízkibocsátása) hogyan alakult az átlagos, egy lakossági felhasználási helyre jutó felhasználáshoz (kibocsátáshoz) képest.

Az országos átlagos vízhasználási és szennyvízkibocsátási adatok:

- Egy felhasználási helyre jutó évi átlagos vízfelhasználás: 83,71 m3

- Egy felhasználási helyre jutó havi átlagos vízfelhasználás: 6,98 m3

- Egy felhasználási helyre jutó napi átlagos vízfelhasználás: 0,23 m3

- Egy felhasználási helyre jutó évi átlagos szennyvízkibocsátás: 86,14 m3

- Egy felhasználási helyre jutó havi átlagos szennyvízkibocsátás: 7,18 m3

- Egy felhasználási helyre jutó napi átlagos szennyvízkibocsátás: 0,24 m3

Az összehasonlításnál kérjük, vegye figyelembe, hogy a feltüntetett adatok 1 felhasználási helyre vonatkoznak, illetve víz- és szennyvízelvezetési díj számláján az elszámolási időszakok pontos összehasonlítása érdekében az átlagos napi felhasználást tekintjük irányadónak.

Víz-és szennyvízelvezetési díj SZEGED:

A viziközmû-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény, és a Szegedi Vízmû Zrt. Közgyûlésének határozata szerint Szeged város területén az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés, tisztítás, vízterhelés díja 2014. január 01-tõl.

 

Víz-és szennyvízelvezetési díj ALGYŐN

A viziközmû-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény, és a Szegedi Vízmû Zrt. Közgyûlésének határozata szerint Szeged város területén az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés, tisztítás, vízterhelés díja 2014. január 01-tõl.

 

Kecskeméti vízdíj 2023

Vízdíj Nyíregyháza 2023

Vízdíj Győr 2023

Vízdíj Debrecen 2023

Vízdíj Pécs 2023

Vízdíj Miskolc 2023


Pénzügy Otthon