ÁFA mentes tevékenységek 2023

Az Áfa tv. 85-87/A. §-ai alapján a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentesek a fenti jogszabályhelyekben felsorolt termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások.

Az Áfa tv. 5. § (1)-(2)1 bekezdése szerinti adóalany a 86. § (1) bekezdés j) és k), valamint l) pontjában meghatározott adómentes tevékenysége tekintetében adókötelezettséget választhat (2).

Ha az adóalany a fenti választási jogával élni kíván, akkor az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján változás bejelentési kötelezettsége keletkezik.

A fentieken kívül az Áfa tv. más rendelkezései által meghatározott feltételek fennállása esetén:

- a termék közösségen belüli értékesítése (3),

- a termék Közösségen belüli beszerzése (4)

- a termék Közösségen belüli fuvarozása (5)

- a termék importja (6)

- a termék Közösség területén kívülre történő értékesítéséhez kapcsolódó ügyletek meghatározott köre (7)

- a nemzetközi közlekedéshez kapcsolódó ügyletek meghatározott köre (8)

- a termék Közösség területén kívülre történő értékesítésével azonos megítélés alá tartozó ügyletek (9)

- a közvetítői tevékenység (10) valamint

- a termék nemzetközi forgalmához kapcsolódó egyes tevékenységek köre (11)

is adómentesnek minősül.

/Törvényi hivatkozások (sorszám szerint): 2. Áfa tv. 88. § 3 Áfa tv. 89-89/A. § 4 Áfa tv. 91. § 5 Áfa tv. 92. § 6 Áfa tv. 93-97. § 7 Áfa tv. 98-102. § 8 Áfa tv. 103-106. § 9 Áfa tv. 107-109. § 10 Áfa tv. 110. § 11 Áfa tv. 111-118. §/

5%-os ÁFA adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre 2023

- Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló törvény hatálya alá tartozó olyan humán gyógyszerek, amelyeket külön jogszabályban meghatározott hatóság forgalomba hozatalra engedélyezett, valamint a nem kereskedelmi jellegű áruforgalomban az erre jogosult hatóság engedélyével importált gyógyszerek; Humán gyógyászati célú magisztrális készítmények.

- Hagyományos gyógynövény drogok közvetlen lakossági fogyasztásra, kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben

- Az arra feljogosított hatóság által engedélyezett humán célra felhasználásra kerülő diagnosztikai reagensek

- Orvosi radioaktív izotópok

- Speciális gyógyászati célra szánt tápszerek (élelmiszerek), valamint anyatejhelyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek (élelmiszerek)

- Egészségügyi oxigén (max. 10, ill. 20 liter űrtartalmú, 150, ill. 200 bar nyomású palackban kiszerelve vagy cseppfolyós formában, kizárólag gyógyszerkönyvi minőségű termék)

- Braille-tábla műanyagból, fémből

- Braille-írógép, Braille-nyomtató, Braille-kijelző vakoknak

- Fehér bot vakoknak

- Pontozó vakoknak

- Információátalakító egység vakok és hallássérültek részére (a szövetség által a tagok felé beszerzési ár alatt forgalmazott termék)

- Telefonkezelő adapter vakok számára

- Braille-óra vakoknak

- Könyv (5% ÁFA)

- Napilap (hetenként legalább négyszer megjelenő kiadvány); Folyóirat, más újság (évente legalább egyszer megjelenő kiadvány) 

- Kotta 

- Fajtiszta tenyészsertés

- Háziasított sertés, 50 kg-nál kisebb tömegű

- Élő, háziasított koca, legalább egyszer ellett, legalább 160 kg tömegű

- Élő, háziasított sertés, legalább 50 kg tömegű

- Házi sertés egészben vagy félben, frissen vagy hűtve

- Házi sertés egészben vagy félben, fagyasztva

- Fajtatiszta tenyész szarvasmarha

- Más, élő háziasított szarvasmarha

- Fajtatiszta tenyészjuh (5% ÁFA kulcs)

- Más, élő háziasított juh 

- Fajtatiszta tenyészkecske

- Más, élő háziasított kecske 

- Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, egész vagy fél

- Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen darabolt, csonttal, „kompenzált” negyedek

- Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen darabolt, csonttal, bontatlan vagy bontott elülső testnegyed

- Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen darabolt, csonttal, bontatlan vagy bontott hátulsó testnegyed

- Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, egész vagy fél

- Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, másképpen darabolt, csonttal, „kompenzált” negyedek

- Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, másképpen darabolt, csonttal, elülső negyedek egyben vagy darabolva

- Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, másképpen darabolt, csonttal, hátulsó negyedek egyben vagy darabolva

- Egész vagy fél háziasított bárány, frissen vagy hűtve

ÁFA kalkulátor 2023 IDE kattintva

5% ÁFA kulccsal adozó termékek és szolgáltatások 2023 - folytatás

- Más háziasított juhhús frissen vagy hűtve, egész vagy fél

- Más háziasított juhhús frissen vagy hűtve, másképpen darabolt, csonttal, rövid elülső negyed

- Egész vagy fél háziasított bárány fagyasztva

- Más háziasított juhhús fagyasztva, egész vagy fél

- Más háziasított juhhús fagyasztva, másképpen darabolt, csonttal, rövid elülső negyed

- Háziasított kecskehús, frissen vagy hűtve, egész vagy fél

- Háziasított kecskehús, frissen vagy hűtve, rövid elülső negyed

- Háziasított kecskehús, fagyasztva, egész vagy fél

- Háziasított kecskehús, fagyasztva, rövid elülső negyed

- Házi sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva

- A 86. § (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja alá tartozó olyan, többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított lakás, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 150 négyzetmétert (kivéve az 59. pont szerinti lakást)

- A 86. § (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja alá tartozó olyan egylakásos lakóingatlan, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 300 nm-t

- A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva

- Madártojás héjában, frissen

- Tej (kivéve az anyatejet)

- Emberi fogyasztásra alkalmas élő hal, a díszhal kivételével

- Emberi fogyasztásra alkalmas hal (ideértve a halbőrt, ikrát, haltejet, halmájat és más belsőségeket is) frissen, hűtve vagy fagyasztva, a cápa kivételével

- Emberi fogyasztásra alkalmas halfilé és más halhús (aprított is) frissen, hűtve vagy fagyasztva, a cápahús kivételével

- Házi sertés élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva

- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott rozsdaövezeti akcióterületen található földrészleten létesített többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított, 150 négyzetmétert meg nem haladó összes hasznos alapterülettel rendelkező, a 86. § (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja alá tartozó lakás értékesítése

5 % ÁFA kulcs - Szolgáltatások

- Távhőszolgáltatás, ideértve a villamos energiáról szóló törvény alapján megújuló energiaforrásnak minősülő energiaforráson alapuló hőszolgáltatást

- Előadóművész személyes közreműködésével a) vendéglátás keretében, üzletben, b) nem nyilvánosan meghirdetett családi esemény, baráti rendezvény keretében, zárt körben, vagy c) belépődíj nélkül tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó, közösségi rendezvényeken nyújtott hangszeres élőzenei szolgáltatás.

- Étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom (TESZOR’15 56.10-ből)

- Internet-hozzáférési szolgáltatás

- Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás

ÁFA kalkulátor 2023 IDE kattintva

18%-os ÁFA kulcs alá tartozó tevékenységek és szolgáltatások 2023

- Tej és tejtermékek (kivéve az anyatejet, továbbá a 3. számú melléklet I. rész 54. pontja szerinti termékeket)

- Tejtermékek (kivéve az italként közvetlen fogyasztásra alkalmas, tej pótlására szolgáló olyan imitátumokat, amelyek általában tej és permeátum - esetenként savó és/vagy tejszín - különböző arányú keverékéből állnak, és amelyek minősége, mennyiségi összetétele különbözik a természetes tejétől, tejfehérje tartalma lényegesen alacsonyabb a természetes tejénél)

- Ízesített tej

- Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termék (kivéve a 3. számú melléklet I. rész 5. pontja szerinti termékeket)

- a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 2012. január 1. napján hatályos állapota szerint meghatározott alkalmi szabadtéri rendezvényre történő, kizárólag belépést biztosító szolgáltatás


Pénzügy Adózás Jog