Az új tudásbázist a „Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervén” belül meghirdetett „Nemzeti Laboratóriumok Programban” a Szegedi Tudományegyetem vezetésével 16 hazai egyetem és kutatóhely konzorciuma alakította ki.
 
Már a koronavírus-járvány alatt létrejött a járványügyi döntéseket segítő Járványmatematikai Modellező és Epidemiológiai Elemző Munkacsoport, ami az ország különböző intézményeiben, más-más tudományágakban dolgozó kutatókat fogta össze.

Ekkor világossá vált egy olyan széleskörű kutatói hálózat szükségessége, amely a modern, adatvezérelt tudományos módszerekre alapozva elemezné a Magyarországon megjelenő egészségbiztonsági kockázatokat.

Az elgondolásra alapult konzorcium a „Nemzeti Laboratórium létrehozása, komplex fejlesztése” elnevezésű pályázaton 8,3 milliárd forint támogatást nyert. A létrejött Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium célja az, hogy megteremtse hazánkban az adatokra és elemzésekre épülő döntéselőkészítés tudományos alapjait az egészségügy, a járványmegelőzés és az ökológiai rendszerek területén.

Az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium az itthon korábban elszigetelten működő kutatócsoportokból egy állandó készültségű együttműködő hálózatot hozott létre. Négy fő területén, a járványmatematikai, a járványökológiai, az invázióbiológiai és az adatvezérelt egészség divízióban az első megfigyelésektől a járványterjedés modellezésén át az egészségügyi ellátórendszer felkészítéséig olyan kutatások folynak majd, amelyek számos tudományterület kompetenciáit integrálják.

A korai felismerést és gyors reagálást segíti az ökológiai rendszerek kutatása is, amely a klímaváltozással Magyarországra érkező fajokat és a velük jelentkező, emberekre is veszélyt jelentő kórokozókat monitorozza.

Az új Nemzeti Laboratórium egészségbiztonsági kutatásait innovatív surveillance rendszerek, big data és mesterséges intelligencia módszerek, valamint a matematikai modellezés eredményei támogatják majd.

Az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium konzorciumának szakmai vezetője, Dr. Röst Gergely,  a Szegedi Tudományegyetem matematikusa elmondta, a kutatói hálózat a „One Health” („Egy Egészség”) koncepciót vallja magáénak, amely felismeri, hogy az emberek egészsége szorosan összefügg az élővilág és a közös környezetünk egészségével.

A nemzeti laboratórium azt vállalja, hogy a magyar társadalmat a jövőben lehetségesen veszélyeztető kórokozókat, terjesztőiket, élőhelyeiket széles körűen monitorozza, ezek kockázatát elemzi, az epidemiológiai adatok feldolgozásából előrejelzéseket készít, valamint adatalapú diagnosztikai eszközökkel segíti az egészségügyi ellátást és irányítást. E komplex tevékenység Dr. Röst Gergely szerint megalapozza majd egy nemzeti epidemiológiai előrejelző rendszer létrehozását.

Az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratóriumot 2022. november 3-án, Dr. Röst Gergely szakmai vezető mutatta be a Szegedi Tudományegyetem „Innovációs Napján” az SZTE Rektori Épületében.

(indexképünk illusztráció)


Egészség Tudomány