Vízdíj és csatorna díjak Cegléd 2024 - vízdíj kalkulátor

A szolgáltatási díjak tekintetében az árhatósági jogkört – a többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény alapján – 2011. évre vonatkozóan még a települési önkormányzat képviselő-testülete gyakorolta.

A díjakat a 2007-től 2011-ig terjedő időszakra önkormányzati rendeletben rögzített díjképlet szerint állapítottuk meg; a díjképzés alapelvét tartalmazó árszabályzatot a BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése 14/2006. (IX.4.) számú határozatával fogadta el.

2016. január 1. napjától a szolgáltatási díjakat a Nemzeti Fejlesztési Miniszter állapítja meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslata alapján.

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 2013. július 1-től lépett hatályba, melynek értelmében víziközmű-szolgáltatások vonatkozásában a lakossági felhasználók részére a számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át.

A szolgáltatási díj számlázandó alapdíjból és fogyasztással arányos díjból álló kéttényezős díj. Az alapdíj meghatározott összegű rendelkezésre állási díj, melynek közgazdasági funkciója a szolgáltató állandó költségeinek fedezete. Az alapdíjat felhasználási helyenként kell megfizetni és a fogyasztásmérő berendezések átfolyási átmérője szerint, a rendelkezésre állással arányosan differenciálni szükséges.

A fogyasztással arányos díj rendeltetése a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan felmerülő változó költségek fedezete, amely a fogyasztott mennyiség (m3) alapján kerül meghatározásra.

A szolgáltatást igénybe vevő felhasználó szerint a szolgáltatási díj tekintetében meg kell különböztetni lakossági és nem lakossági díjakat - áll a Bácsvíz honlapján.

Vízdíj Cegléden és csatornadíj Cegléden 2023 / 2024-ben

Lakossági víz- és csatorna díjak Cegléd 2024

Vízdíj: 254 Ft + 27% ÁFA / köbméter (m3) = 322,58 Ft (bruttó)

Csatornadíj: 279 Ft + 27% ÁFA / köbméter (m3) = 354,33 Ft (bruttó)

Vízdíj és csatornadíj Cegléd 2024 gazdálkodó szervezetek számára:

Az energiaügyi miniszter 25/2023. (XII. 13.) EM rendelete a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról:

A víziközmű-szolgáltatás nem lakossági felhasználó általi igénybevételének ellenértéke országosan egységes 2024. január 1-től.

Víz és csatorna díjak Cegléd2024 január 1-től a közületi (nem lakossági) fogyasztók számára:

Vízdíj: 576 Ft + 27% ÁFA köbméterenként (bruttó: 731,50 Ft/m3)

Szennyvíz díj (csatorna díj): 881 Ft + 27% ÁFA köbméterenként (bruttó: 1119 Ft/m3)

A havonta fizetendő Alapdíj az átfolyási átmérő függvénye.

Alapdíj Ivóvíz Cegléd közművek (nem lakossági fogyasztók) részére 2024 január 1-től

13 mm átfolyási átmérő esetén: 841 Ft/hó + 27% ÁFA 

20 mm átfolyási átmérő esetén:  1 991 Ft/hó + 27% ÁFA 

25 mm átfolyási átmérő esetén: 3 110 Ft/hó + 27% ÁFA

30 mm átfolyási átmérő esetén: 4 479 Ft/hó + 27% ÁFA 

40 mm átfolyási átmérő esetén: 7 963 Ft/hó + 27% ÁFA 

50 mm átfolyási átmérő esetén: 12 442 Ft/hó + 27% ÁFA 

65 mm átfolyási átmérő esetén: 21 027 Ft/hó + 27% ÁFA

80 mm átfolyási átmérő esetén: 31 851 Ft/hó + 27% ÁFA 

100 mm átfolyási átmérő esetén: 49 768 Ft/hó + 27% ÁFA 

125 mm átfolyási átmérő esetén: 77 762 Ft/hó + 27% ÁFA 

150 mm átfolyási átmérő esetén: 111 977 Ft/hó + 27% ÁFA 

200 mm átfolyási átmérő esetén: 199 071 Ft/hó + 27% ÁFA 

250 mm átfolyási átmérő esetén: 311 048 Ft/hó + 27% ÁFA 

300 mm átfolyási átmérő esetén: 447 909 Ft/hó + 27% ÁFA

300 < mm átfolyási átmérő esetén: 609 654 Ft/hó + 27% ÁFA

Vác vízdíj és csatornadíj 2023 / 2024

Alapdíj Közműves szennyvízelvezetés Cegléd és – tisztítás (nem lakossági fogyasztók) 2024 január 1-től

13 mm átfolyási átmérő esetén: 1 661 Ft/hó + 27% ÁFA 

20 mm átfolyási átmérő esetén:  3 932 Ft/hó + 27% ÁFA 

25 mm átfolyási átmérő esetén: 6 144 Ft/hó + 27% ÁFA

30 mm átfolyási átmérő esetén: 8 848 Ft/hó + 27% ÁFA 

40 mm átfolyási átmérő esetén: 15 729 Ft/hó + 27% ÁFA 

50 mm átfolyási átmérő esetén: 24 576 Ft/hó + 27% ÁFA 

65 mm átfolyási átmérő esetén: 41 534 Ft/hó + 27% ÁFA

80 mm átfolyási átmérő esetén: 62 916 Ft/hó + 27% ÁFA 

100 mm átfolyási átmérő esetén: 98 306 Ft/hó + 27% ÁFA 

125 mm átfolyási átmérő esetén: 153 603 Ft/hó + 27% ÁFA 

150 mm átfolyási átmérő esetén: 221 188 Ft/hó + 27% ÁFA 

200 mm átfolyási átmérő esetén: 393 224 Ft/hó + 27% ÁFA 

250 mm átfolyási átmérő esetén: 614 412 Ft/hó + 27% ÁFA 

300 mm átfolyási átmérő esetén: 884 753 Ft/hó + 27% ÁFA

300 < mm átfolyási átmérő esetén:: 1 204 247 Ft/hó + 27% ÁFA

Veszprém vízdíj kalkulátor

Zalaegerszeg vízdíj kalkulátor

Békéscsabai vízdíj kalkulátor