Ez a vámazonosító szám az úgynevezett EORI-szám (Economic Operators’ Registration and Identification = gazdasági szereplők nyilvántartási és azonosító száma).

Az EORI-számot azon tagállam adja ki a vámtevékenységet folytatni kívánó személynek, ahol az adott személy letelepedett, vagy pedig 3. országos személyek esetén az az első uniós tagállam, ahol először végez vámjogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységet. 

Mi a VPID szám?

VPID szám (Nemzeti azonosító) a Vámhatóság számára a gazdálkodó beazonosítását szolgálja a különféle vámeljárásokon, így ennek megléte elengedhetetlen a vámkezelések elvégzéséhez. A vámazonosító (VPID) szám egy 12 karakter hosszú számsor.

Megjegyzés: A VPID szám megléte automatikusan biztosítja az EORI szám meglétét is. Az EORI szám az Európai Közösség valamennyi tagállamában érvényes.

Hogyan igényelhető VPID szám?

Az alábbi adatlapok kitöltésével lehet kezdeményezni a vámazonosító igénylését az ÁNYK-n keresztül:

Magánszemélyként

21T34 adatlap-Bejelentő és változásbejelentő lap - A természetes személy adóazonosítójelének, vámazonosító számának egyedi kiadásához, az adateltérések rendezéséhez és levelezési cím bejelentéséhez  (ONYA-n keresztül is intézhető: https://onya.nav.gov.hu)

21T101 adatlap-Bejelentő és változásbejelentő lap - Azon magánszemélyek részére, akik adószám kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában

21T101E adatlap-Bejelentő és változásbejelentő lap - Az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

Gazdálkodó szervezetként

21T201 adatlap-Bejelentő és változásbejelentő lap - A cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, nonprofit szervezetek – a törzskönyvi jogi személyek és a civil szervezetek kivételével –, külföldi vállalkozások, tulajdonostársak közössége, a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyontömeg, valamint csoportos adóalanyiság esetén a csoport részére

21T201T adatlap-Bejelentő és változásbejelentő - A cégbejegyzésre kötelezett szervezeteknek és egyéni cégeknek

21T201CSZ adatlap-Bejelentő és változásbejelentő lap - a bíróság (törvényszék) által nyilvántartott (civil) szervezeteknek

ANYK és szükséges nyomtatványok a NAV oldaláról letölthetőek:

https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok


Munka