A jelentkezés lépései 2023

1. Regisztráció a www.felvi.hu honlapon.

2. A sikeres regisztráció után az E-felvételi felületére történő első belépést követően a regisztrációkor megadott e-mail címre érkezik egy biztonsági kód. Ezt a kódot az E-felvételi felületére történő minden belépéskor meg kell adnia.

A belépés tehát kétszintű: először a www.felvi.hu weboldalra kell belépnie a regisztrációkor megadott felhasználónévvel és jelszóval, majd pedig a megfelelő menüpont segítségével az E-felvételirendszerbe, ahol meg kell adnia a rendszer által a regisztrációkor rögzített e-mail címre megküldött biztonsági kódot.

3. Az E-felvételi felületén meg kell adnia mindazon alapvető és kiegészítő adatokat, amelyek a felvételi kérelemhez szükségesek. Az alapvető adatok, amelyeket az érvényes jelentkezéshez mindenképpen meg kell adnia a következők: személyes adatok, valamint legalább egy jelentkezési hely megjelölése.
Ezen kívül megadhatók a pontszámításhoz szükséges egyéb eredmények is.

4. A már meglévő eredmények igazolásához a dokumentumok elektronikusan feltölthetők.

5. Amennyiben szükséges, akkor kiegészítő eljárási díjat szükséges fizetni (Részletesebb leírás a Fizetési kötelezett részben található.).

6. Utolsó lépésként a felvételi kérelmet (jelentkezést) hitelesíteni szükséges, amelynek két módja van:

- elektronikusan: ehhez Ügyfélkapu regisztrációra van szükség. Ekkor az E-felvételi és az Ügyfélkapu rendszerbe is be kell jelentkezni, a felvételi jelentkezés hitelesítése ennek során, automatikusan történik meg. Ügyfélkapu regisztráció létesíthető bármely kormányablakban (és okmányirodában), az adóhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) ügyfélszolgálatán, vagy külföldön külképviseleten történő személyes megjelenés formájában.

- postai úton: az E-felvételi felületről letölthető és kinyomtatható ún. hitelesítő adatlap aláírásával és az adott felvételi eljárás postacímére történő megküldésével (a hitelesítő adatlapon olvasható a postacím).

A jelentkezés csak a sikeres hitelesítést követően lesz érvényes.

A felsőoktatási felvételi kérelemben maximum 6 jelentkezési hely jelölhető meg.

- Ön a jelentkezési határidőt követően tudja a személyes adatokat módosítani;

- a jelentkezési sorrendet módosítani (egyszeri alkalommal);

- jelentkezési helyet (vagy helyeket) visszavonni;

- azokat az eredményeket, dokumentumokat pótolni, amelyek a jelentkezési határidő leteltekor még nem álltak rendelkezésre.

A vonatkozó határidőket a leírás Határidők pontjában találja.

Ön egy évben háromféle felvételi eljárásban nyújthatja be jelentkezését:

1. keresztféléves eljárás: október 15-től a következő év január végéig (februárban induló képzések)

2. általános eljárás: december végétől a következő év július végéig (szeptemberben induló képzések)

3. pótfelvételi eljárás: az általános eljárás után a felsőoktatási intézmények a még üresen maradt helyeket meghirdetik július végétől augusztus elejéig (szeptemberben induló képzések)

Kötelezettségmulasztás

Amennyiben ön a Határidők pontban feltüntetett határidőig nem nyújtja be felvételi kérelmét, a kérelem az adott felvételi eljárásban már nem pótolható, a jelentkezés meghiúsul.

Az általános dokumentumpótlási és módosítási határidőt követően benyújtott dokumentumok és módosítási kérelmek nem fogadhatóak be és nem dolgozhatóak fel.

Előfordulhat, hogy a jelentkezéskor ön nem nyújtott valamennyi, a felvételi kérelem elbírálásához szükséges dokumentumot; ebben az esetben az ön felvételi kérelmében eljáró hatóság hiánypótlásra hívja fel önt, amelyben meghatározza azt a határidőt, ameddig a hiányzó dokumentumokat a kérelem mellé be kell nyújtania.

Amennyiben ön e határidőig nem pótolja a hiányzó dokumentumokat, a felvételi eljárás meghiúsul, a dokumentumok később nem pótolhatóak (a határidő tehát jogvesztő).

Amennyiben a jelentkező a felvételi eredményről szóló hivatalos döntéssel nem ért egyet, jogszabálysértésre hivatkozva a határozat közlését követően 15 napon belül pert indíthat az Oktatási Hivatal ellen.

Határidők

Ügyfélre irányadó határidők:

1. Keresztféléves felvételi eljárás:

- jelentkezési határidő: november 15.

- kiegészítő eljárási díj befizetésének határideje: november 15.

- hitelesítési határidő: november 20.

- módosítási, dokumentumpótlási határidő: az eredmény kihirdetésének időpontját megelőző 14. napig (január eleje)

2. Általános felvételi eljárás:

- jelentkezési határidő: február 15.

- kiegészítő eljárási díj befizetésének határideje: február 15.

- hitelesítési határidő: február 20.

- módosítási, dokumentumpótlási határidő: az eredmény kihirdetésének időpontját megelőző 14. napig (július eleje)

3. Pótfelvételi eljárás:

- jelentkezési és hitelesítési határidő: az eljárás indulását követő 10. nap

Oktatási Hivatalra irányadó határidők:

1. Keresztféléves felvételi eljárás:

- A Felsőoktatási felvételi tájékoztató kiadvány minden év október 15-ig jelenik meg. A Felsőoktatási felvételi tájékoztató tartalmazza az adott felvételi eljárásra vonatkozó részletes eljárási és pontszámítási szabályokat, tudnivalókat, valamint a jelentkezési lehetőségeket, amelyeket a felsőoktatási intézmények meghirdettek. A Tájékoztató magyar nyelvű.

- Hiánypótlásra felszólítás: a besorolási döntés határnapját megelőző 20. napig, (január első hetében).

- A jelentkezők a besorolási döntést megelőző 28. napig (december végéig) tájékoztatást kapnak.

- A besorolási döntésről szóló határozatot a jelentkezők a tárgyév január 25-ig kapják meg. A besorolási döntés arról szól, hogy a jelentkező valamely, általa a felvételi kérelmében megjelölt jelentkezési helyre felvételt nyert-e vagy sem. Erről a döntésről egy írásbeli határozatot kap, amely tartalmazza tehát az eljárás végeredményét (a döntést) és az eredmény kialakulásának (pontszámának) részleteit.

2. Általános felvételi eljárás:

- A Felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelentetése: december végéig. A Felsőoktatási felvételi tájékoztató tartalmazza az adott felvételi eljárásra vonatkozó részletes eljárási és pontszámítási szabályokat, tudnivalókat, valamint a jelentkezési lehetőségeket, amelyeket a felsőoktatási intézmények meghirdettek. A Tájékoztató magyar nyelvű.

- Hiánypótlásra felszólítás: a besorolási döntés határnapját megelőző 28 napig (június végéig)

- Egységes tájékoztatás küldése a jelentkezőknek: besorolási döntést megelőző 28. napig (június végéig)

- Besorolási döntésről a határozat megküldése a jelentkező részére: augusztus 5-ig.

3. Pótfelvételi eljárás:

- Az általános felvételi eljárás végén (július vége) hirdetik meg azon képzéseket, amelyekre pótfelvételi eljárás keretében még lehet jelentkezni. A Felsőoktatási felvételi tájékoztató tartalmazza az adott felvételi eljárásra vonatkozó részletes eljárási és pontszámítási szabályokat, tudnivalókat, valamint a jelentkezési lehetőségeket, amelyeket a felsőoktatási intézmények meghirdettek. A Tájékoztató magyar nyelvű.

- Hiánypótlásra felszólítás: a besorolási döntés határnapját megelőző 5. napig

- Besorolási döntésről a határozat megküldése a jelentkező részére: augusztus 28-ig.

Benyújtandó dokumentumok

Felvételi kérelmét elektronikusan nyújthatja be, amely mellé digitalizált formában csatolnia kell a következő típusú dokumentumokat:

- a képzési szintnek megfelelő végzettséget igazoló dokumentum: alapképzés, osztatlan mesterképzés esetében legalább érettségi bizonyítvány, mesterképzés esetében legalább az alapképzésben szerzett oklevél;

- pontszámításhoz szükséges dokumentumok: alapképzés, osztatlan képzés és felsőoktatási szakképzés esetében az adott eljárás központi pontszámítási szabályai alapján, mesterképzés esetében adott felsőoktatási intézmény által adott szakra meghirdetett pontszámítási szabályok alapján;

- egyéb, a felsőoktatási intézmények meghirdetésében közzétett, a felvétel feltételeként meghatározott dokumentumok (pl. önéletrajz, orvosi igazolás stb.);

- egyes esetekben egyéb, a felsőoktatási felvételi eljárás lebonyolításához szükséges dokumentumok (pl. névváltoztatás igazolás, eljárási díj befizetésének igazolása, magyarországi tartózkodás igazolása)

Ha az Idegen nyelvű dokumentumot nem angol, német vagy francia nyelven állították ki, akkor a dokumentum mellett annak magyar nyelvű hiteles fordítását is mellékelni kell.

Hiteles fordításnak minősül:

- az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda hiteles fordítása vagy hitelesítési záradékával ellátott fordítás. Részletes információk: http://www.offi.hu/en/attested-translation

- magyar külképviseleti szerv vagy magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás,

- az Európai Unió valamely tagállamának belső joga szerint hitelesnek minősülő fordítás,

- az ukrán nyelvű dokumentumoknál az ukrán közjegyző által hitelesített fordítás.

a szerb nyelvű dokumentumoknál a szerb közjegyző vagy bírósági fordító által hitelesített fordítás.

Fizetési kötelezettség

A keresztféléves és általános felsőoktatási felvételi eljárás esetében három jelentkezési hely megjelölése díjmentes. A további (legfeljebb három hely jelölhető meg az ingyenesen felül) jelentkezésekért 2000Ft kiegészítő eljárási díjat kell fizetni.

A kiegészítő eljárási díjat egy összegben kell befizetni legkésőbb a jelentkezési határidő utolsó napjáig az alábbi fizetési módok valamelyikével:

- banki átutalással vagy

- online bankkártyás fizetéssel, az E-felvételi rendszerből elérhető internetes felületen.

A fizetendő összeget az E-felvételi rendszer automatikusan kiszámítja.

Amennyiben önnek valamelyik felsőoktatási intézményben személyesen vizsgát kell tennie, akkor ezért a főiskolák és egyetemek külön eljárási díjat kérhetnek maximum 4000 Ft értékben. A pontos összegről, továbbá a befizetés részleteiről a vizsgára behívó levélben kap tájékoztatást.

A pótfelvételi eljárás díjmentes.

Eljáró szerv: Oktatási Hivatal

Székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatban érdeklődhet:

Telefonon: A felvételi eljárással kapcsolatos általános kérdésekben a 1818-as telefonszámon a Kormányzati Ügyfélvonal 0-24 órában ad angol nyelven is tájékoztatást.

Konkrét, jelentkezést érintő kérdésben Ügyfélszolgálatunk segíthet. Telefonszámunk: (06 1) 477-31-31. Hétfőtől csütörtökig 8-16:30-ig, pénteken 8-14 óráig.

E-mailben érkező kérdéseket az info@felvi.hu címre várjuk.

Személyesen: Budapest, XII. Maros utca 19-21. (Bejárat az utcáról.)

Nyitvatartás:

Hétfő-csütörtök: 8-16:30-ig

Péntek: 8-14 óráig

Felettes szerv/jogorvoslat

Ha Ön a felvételi kérelmét határidőig nem hitelesítette vagy eljárás közben minden jelentkezési helyét visszavonja, akkor arról eljárást megszüntető végzést kap.

A felvételi eljárás végén kihirdetésre kerülnek a felvételi ponthatárok, kiderül, hogy Ön a felvételi kérelmében megjelölt jelentkezési helyére felvételt nyert-e vagy sem. Erről a döntésről egy írásbeli határozatot kap, amely tartalmazza az eljárás végeredményét (a döntést) és az eredmény kialakulásának (pontszámának) részleteit, indoklását.

A végzést és a határozatot az E-felvételi felületén kapja meg, onnan lehet letölteni. Ezek elérhetőségéről a regisztrált e-mail címére is tájékoztatást kap.

Az eljárást megszüntető végzés és a besorolási határozat ellen annak az E-felvételiben történő közlésétől számított 15 napon belül Ön kifogással élhet. Ennek módja, hogy bírósági keresetet nyújt be az Oktatási Hivatal ellen (ez az ún. keresetlevél). Ezt akkor tudja megtenni, ha a Hivatal bizonyíthatóan vétett jogszabályban meghatározott szabályok ellen (pl. adminisztratív vagy pontszámítási hiba történt).

A jogvita eldöntésére a keresetlevelet a jelentkező lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, közigazgatási perben eljáró törvényszéknek címezve, de az Oktatási Hivatal számára megküldve kell benyújtani – az Ügyfélkapun keresztül elektronikusan, vagy postai úton (3 példányban).

Felettes szerv (felsőoktatási szakterület): Innovációs és Technológiai Minisztérium

Egyéb információk

A külföldi végzettség (érettségi, oklevél) elismertetésének, beszámíthatóságának, az abban foglalt eredményekből történő pontszámítás szabályait a mindenkori Tájékoztató tartalmazza részletesen.

A felvételi eljárás nyelve: magyar


Jog Iskola