Háztartási méretű kiserőműnek minősül az 50 kVA-nál nem nagyobb teljesítőképességű, kisfeszültségű hálózatra kapcsolódó erőmű.

Főként napelemmel történik az ilyen jellegű kiserőművek létesítése, melyek félvezető anyag alkalmazásával közvetlenül a fény energiájából képesek villamos energiát előállítani. Az így előállított egyenfeszültség már egy áramirányítón, inverteren keresztül kapcsolódik a hálózatra, és képes arra, hogy a hálózattal szinkron villamos energiát biztosítson a felhasználóberendezések részére. Abban az esetben, ha a termelt villamos energia pillanatnyilag nagyobb a felhasználási helyen belüli felhasználásnál, a termelt többlet energia a csatlakozási ponton keresztül a közcélú hálózatba áramlik.

 A hálózathoz való csatlakozás feltételiről a felhasználási hely szerint illetékes áramhálózati elosztónál érdeklődhet/tájékozódhat.

Ha a feltételek teljesítésével a közcélú hálózatba is történt betáplálás, a felhasználónak érdeke, hogy a közcélú hálózatból általa vételezett és betáplált energia mennyiségét elszámoljuk. Az elszámolásra szerződést kell kötni az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel mint áramszolgáltatóval.

A fogyasztott és betáplált villamos energia elszámolására vonatkozó feltételeket e tájékoztatóban találja meg.

A háztartási méretű kiserőmű által termelt többlet villamos energia ellenértékének kifizetésére vonatkozó igényét be kell jelenteni az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.  részére, az alábbi dokumentumok beküldésével:

Magánszemély által beküldendő dokumentumok:

- Nyilatkozat és kifizetési kérelem
- Áramszámlában küldött betáplálási többlet teljesítés igazolás


Pénzügy Otthon