Ki élhet az elektronikus gépjármű kivonás lehetőségével 2023-ban?

Jelen szolgáltatás kizárólag a természetes személyek számára vehető igénybe. A nem természetes személyek ilyen jellegű ügyeiket, nem automatikus eljárás keretében itt intézhetik.

Forgalomból történő ideiglenes kivonást elektronikus úton az kezdeményezheti, aki:

- rendelkezik a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) azonosítási szolgáltatásainak valamelyikével, tehát

- Ügyfélkapuval,

- Telefonos Azonosítással,

- eSzemélyi okmánnyal,

- vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítással

- a jármű üzembentartója

- kérelmét saját maga nyújtja be (azaz képviselő útján nem tehető meg a bejelentés).

Hogyan kell eljárni a gépkocsi forgalomból történő kivonása érdekében 2023-ban?

A jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása teljes körűen intézhető elektronikusan. Az űrlap kitöltésével a jármű üzembentartójának lehetősége van a jármű forgalomból történő ideiglenes kivonására.

Az űrlapon meg kell adni:

- a jármű rendszámát és

- alvázszámát,

- a kivonás kezdő időpontját, ami nem lehet korábbi a kérelem előterjesztésének időpontjánál,

- a kivonás időtartamát, ami nem lehet hosszabb 1 évnél.

A forgalomból történő ideiglenes kivonás időtartama kétféleképpen adható meg:

- kiválasztható a maximális időtartam, ami 1 év, vagy

- megadható egy konkrét dátum, ameddig a forgalomból történő ideiglenes kivonást kéri.

A kérelem kitöltése során a rendszer automatikusan ellenőrzi a kérelem jogosultságát, az elektronikus ügyindítás feltételeinek meglétét.

A kérelem csak a sikeres ellenőrzést követően és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése után nyújtható be.

A sikeres benyújtást követően a forgalomból történő ideiglenes kivonás automatikusan megtörténik.

Az ideiglenes kivonás lejártát követően – amennyiben nem lett meghosszabbítva a kivonást - a jármű forgalomból kivonása automatikusan megszűnik.

Milyen határidőket kell betartani?

Az elektronikus kérelem sikeres benyújtását követően a forgalomból történő ideiglenes kivonás azonnal megtörténik

Mennyibe kerül a gépjármű forgalomból történő ideiglenes kivonása 2023-ban?

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 2300 Ft, amelyet elektronikus ügyintézés esetén a kérelem benyújtása előtt kell megfizetni. A befizetésről kérésre elektronikus fizetési bizonylat kerül kiállításra, amely letölthető a felületen keresztül.

Eljáró szerv: Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztály (Központi Okmányiroda)

Felettes szerv/jogorvoslat

Miniszterelnökség/bírósági út (közigazgatási per)

Gépkocsi kivonás kezdő dátuma

A forgalomból történő ideiglenes kivonás időtartamának kezdő napja a kérelemben megjelölt időpont, ami nem lehet korábbi a kérelem benyújtásának időpontjánál.

A forgalomból történő ideiglenes kivonás meghosszabbítása időtartamának kezdő napja a kérelemben megjelölt időpont, ami nem lehet későbbi, mint a forgalomból kivonás lejártának az időpontja. Ellenkező esetben már csak az ideiglenes forgalomból kivonás kezdeményezésére van lehetőség. Az elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén a kezdő időpont a kérelem benyújtásának időpontja.

Gépjármű kivonás meghosszabbítása

A  kivonás lejárta előtt lehetőség van a forgalomból történő ideiglenes kivonás időtartamának meghosszabbítására. A forgalomból történő ideiglenes kivonás meghosszabbításának (elektronikus) ügyintézése hasonló a forgalomból történő ideiglenes kivonáséhoz.

Gépjármű kivonás és annak meghosszabbítása közötti különbség

A forgalomból kivonás és annak meghosszabbítása között az a különbség, hogy a meghosszabbításnál nem szűnik meg a jármű forgalomból kivonása, ezért a nyilvántartásban a forgalomból kivonás nem szakad meg, folyamatos marad.

A jármű forgalomból kivonásának automatikus megszűnését követően már nincs lehetőség a forgalomból kivonás meghosszabbítására, mert akkor már a jármű forgalomban van. Ebben az esetben a nyilvántartás tartalmazza a forgalomból kivonás kezdetének és a végének az időpontját.

Vonatkozó jogszabályok:

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól,

1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról,

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról,

29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól


Autó