Kamatadó 2023 - Az Szja törvény alapján:

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) alapján a nyilvánosan forgalomba hozott és a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által forgalmazott, a magánszemély által a futamidő alatt kamat és/vagy hozam címén kifizetett (jóváírt) bevétel, továbbá az állampapírok visszaváltásakor (lejáratkor), valamint átruházásakor a magánszemélyt megillető bevételből az árfolyamnyereségre vonatkozó szabályok szerint megállapított rész, mint kamatjövedelem az alábbiak szerint adóköteles - olvashatjuk az Államkincstár hivatalos oldalán.

Valamennyi Kincstár által forgalmazott állampapír esetében, melyet 2019. június 1. napja előtt bocsátottak ki, a kamatjövedelem után az adó mértéke a jelenleg hatályos rendelkezések szerint 15%.

Milyen állampapír mentesül a kamatadó alól?

Mentesül a kamatadó megfizetése alól a magánszemély valamennyi Kincstár által forgalmazott lakossági állampapír esetében, amelyet 2019. június 1. napja után bocsátottak ki (kivéve az idő előtt megszüntetett TBSZ esetében).

TBSZ (Tartós Befektetési Számla) esetében, a lekötés harmadik évi lejárata, illetve a lekötés futamidőn belüli megszakítása esetén az Szja tv. 65. § (3) bekezdés ab) pontja szerint adómentes állampapírok után is adófizetési kötelezettségük keletkezik.

Mivel a jövedelemadót magánszemélyek esetén a Kincstár, mint kifizető vonja le és fizeti meg a Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé, ezért a levont jövedelemadót a magánszemélynek nem kell külön feltüntetnie a személyi jövedelemadó bevallásában.

(Az értékpapírral megszerzett jövedelemre a Kincstár nem kifizető két különböző számlatulajdonos számlái közötti értékpapír átvezetés esetén, így ebben az esetben ügyfelünk feladata a megszerzett jövedelem alapján a fizetendő jövedelemadó megállapítása, bevallása és megfizetése is.)

A tartós befektetési szerződés alapján kezelt állampapírokkal elért jövedelem kiszámítására, bevallására és megfizetésére ettől eltérő szabályok vonatkoznak, melyeket a Kincstár mindenkori hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata tartalmaz.

Kamatadó 2023 általános szabályok és a kamatadó mértéke


Pénzügy Adózás