A vasúti társaság kerékpárviteldíj megfizetése ellenében a meghirdetett vonatokon vállalja az utas őrizetében a kerékpár, kerékpár utánfutó szállítását.

A MÁV START vasúti társaság a menetrendben vonatonként megjelöli a kerékpárszállítás lehetőségét és azt a tényt, ha a vonaton egyáltalán nem szállítható kerékpár. A MÁV 2023 -as menetrendben megjelölt egyes vonatokon az utasnak a kerékpárviteldíj megfizetésén túl a kerékpárhelyet előzetesen külön le kell foglalnia.

A vasúti társaság nem felel a kerékpár szállítása során a tevékenységi körén kívül eső okból bekövetkezett károkért, (ideértve a lopást is). A vasúti társaság a kerékpárszállítás részletes feltételeiről a honlapján ad tájékoztatást.

Kerékpárviteldíj megfizetése nélkül szállítható:

a) minden 20” vagy annál kisebb kerékátmérőjű kerékpár,

b) az eredetileg egykerekűnek gyártott kerékpár (uni- és monocikli).

Kerékpár csak akkor vihető be a személykocsi utasterébe, ha kerékátmérője 20” vagy annál kisebb, és azzal 14 év alatti gyermek utazik, valamint ha a többi utast nem akadályozza.

Bevihető továbbá a személykocsi utasterébe a 20”, vagy annál kisebb kerékátmérőjű összecsukott kerékpár becsomagolva, amennyiben az az ülések alatt, vagy az ülések között olyan módon elhelyezhető, hogy az a többi utast nem akadályozza. Az ilyen kerékpár akkor is szállítható, ha a menetrendben a vonat oly módon van megjelölve, hogy azon egyáltalán nem szállítható kerékpár.

Egy utas egy darab, legfeljebb 300W teljesítményű, elektromos segítőmotorral felszerelt, vagy egy darab motor nélküli és egyéb, nem emberi erővel történő haladást segítő eszközzel fel nem szerelt kerékpárt vihet magával.

A kétüléses (tandem) kerékpár kizárólag a kerékpárszállító kocsiba vihető be. A 12 éven aluli gyermekek kerékpárt csak felnőtt kíséretében vihetnek magukkal.

Egy felnőtt annyi kerékpárral utazó gyereket kísérhet, ahány fő felügyeletét biztosítani tudja.

Meghatározott vonatokon, időszakban vagy feltételekkel a vasúti társaság hirdetményben rendelkezhet arról, hogy e feltételeknek meg nem felelő járművek szállítását is a kerékpárokkal megegyező módon vállalja.

A vasútállomás egész területén és a vasúti kocsiban tilos kerékpározni. A vonat teljes megállása előtt a kerékpárral nem szabad a vágányok közé lépni, a peronon várakozni (kivéve a széles szigetperonokat).

Kerékpár-utánfutó – függetlenül a rendeltetésétől, azaz csomagokat vagy gyermeket szállítanak-e vele – csak piktogrammal megjelölt járműrészben (többcélú térben) vagy kerékpárszállító kocsiban szállítható.

A menetrendben kerékpár-szimbólummal nem jelölt és alkalmas térrel nem rendelkező vonatokon a szállítás még az első-utolsó 2. osztályú kocsiban sem megengedett. Egy többcélú térben csak egy kerékpár-utánfutó szállítható.

Egy utas csak egy kerékpár-utánfutót szállíthat.

Kerékpár-utánfutó csak akkor szállítható, ha ugyanazon utas kerékpárt is szállít.

A vasúti társaság pórázon vezetett kutya, egyéb élő állat, kerékpár elszállítását csak a rendelkezésre álló kapacitás mértékéig vállalja. A járművek személyszállításra, élőállat vagy kerékpár szállítására egyaránt alkalmas tereiben (többcélú terek) a személyek szállítása élvez elsőbbséget azon utassal szemben, aki az utazását még csak megkezdeni szándékozik, vagy az utazási feltételeket nem tartja be.