a) a Vszsz. által előírtak alapján a közforgalmú menetrendben rögzítendő adatokat,

b) a Magyarországot érintő nemzetközi vonatok menetrendjét,

c) a fontosabb nemzetközi összeköttetések menetrendi kivonatát,

d) a vonatok igénybevételéhez szükséges tudnivalókat.

A vasúti társaság (MÁV-START) a menetrendet a honlapján, a www.mavcsoport.hu oldalon közzéteszi, illetőleg annak az adott vasútállomást, vagy megállóhelyet érintő adatait tartalmazó kivonatát látható helyen kifüggeszti.

A vasút-villamos menetrendjére vonatkozó tájékoztatás szabályait a MÁV-START Üzletszabályzat D. Függeléke tartalmazza.

A menetrendről az utasokat a vasúti társaság az alábbi módokon is tájékoztathatja:

a) az Applikáció jegyvásárlási funkciójában;

b) a kivonatát sajtó, szórólap, vagy más kiadvány útján terjeszti.

Ha a különböző módon megjelentetett menetrendek tartalma között ellentmondás van, irányadónak a vasúti társaság honlapján adott napra érvényesként közzétett hivatalos, vonalanként táblázatban összesített menetrendet, ha pedig e menetrendhez vágányzári menetrendi módosítás került kiadásra, akkor ezt a vágányzári menetrendet kell figyelembe venni.

Ha a vasúti társaságnak az utassal a menetrendek ellentmondásos tartalma miatt vitás, illetve utánfizetési ügye van, az ügy elbírálásakor az utas számára adott helyzetben kedvezőbb menetrendi változatot kell alapul venni.

A menetrendben a vasúti társaság külön feltünteti az adott vonat vagy egyes kocsik igénybevételének különleges szabályait, különösen, ha

a) a vonat nem minden nap közlekedik, vagy az adott állomáson nem minden nap áll meg,

b) a vonat csak felár megfizetésével vehető igénybe,

c) a vonaton, vagy a vonat által érintett meghatározott állomások között helybiztosítás kötelező, vagy helybiztosítás igényelhető (fakultatív helybiztosítás),

d) a vonat belföldi forgalomban nem, vagy korlátozott viszonylatokban, illetve csak a vonat egyes kocsijaiban utazva vehető igénybe,

e) a vonat csatlakozó vonatra nem vár,

f) a vonatra adott állomáso(ko)n a felszállás vagy a vonatról adott állomáso(ko)n a leszállás tilos,

g) a vonat adott állomáson vagy megállóhelyen csak feltételesen, az utas jelzése vagy kérése esetén áll meg,

h) a vonaton külön feltételek szerint kerékpár szállítható,

i) a vonat étkezőkocsit továbbít, vagy a vonaton más különleges szolgáltatás (ideértve a 2. és 1. kocsiosztálytól eltérő szolgáltatást is) érhető el,

j) a vonat 1. osztályú kocsit is továbbít,

k) a vonat kerekesszékesek utazására alkalmas kocsit továbbít,

l) a vonat kalauz (jegyvizsgáló) nélkül (KN) közlekedik, ezért az utazás csak előre megváltott menetjeggyel lehetséges 2023-ban is.

Ha a menetrend változása miatt a vonat közlekedése szünetel, megszűnik, vagy a vonat korábban közlekedik, akkor a módosított menetrendet a változást megelőzően legalább 14 nappal, minden egyéb esetben a változást megelőzően legalább 7 nappal kell meghirdetni.

 A menetrend módosítását a vasúti társaság:

a) a módosításban érintett vasútállomásokon kifüggesztett menetrendi módosításra figyelmeztető felhívás

b) a honlapján közzétett hirdetmény, illetve új menetrendi mező vagy tábla formájában hirdeti meg.

A legfontosabb változásokról a vasúti társaság a honlapján, a rádió és a napi sajtó útján is tájékoztatást ad.

Az elővételben menetjegyet váltó utas viseli annak következményeit, ha az indulását közvetlenül megelőzően nem tájékozódik a menetrend időközbeni változásáról, feltéve, ha a menetrendváltozást a vasúti társaság az Üzletszabályzat előírásainak megfelelően meghirdette. 


Utazás