Az 1. kocsiosztályú jármű(rész)ben (beleértve annak folyosóját és előterét is) csak 1. kocsiosztályú menetjeggyel rendelkező utas tartózkodhat, kivéve:

a) ha a kocsi 2. kocsiosztályúként történő közlekedését a vasúti társaság a kocsin látható módon megjelölte (táblával, felirattal),

b) ha a vonatban annak ellenére közlekedik 1. kocsiosztályú kocsi, hogy a menetrendben a vonat csak 2. kocsiosztályú kocsikkal közlekedő vonatként van megjelölve,

c) ha a MÁV-START Üzletszabályzat előírásai ezt megengedik.

Az 1. kocsiosztályra kiadott menetjegy a 2. kocsiosztályon történő utazásra felhasználható. A menetdíj-különbözet visszatérítéséhez az igazolást a jegyvizsgálótól kell kérni, amelyet a jegyvizsgáló akkor állíthat ki, ha az utas által igénybe venni kívánt vonat az előzetes meghirdetés ellenére nem továbbít 1. kocsiosztályú járművet/járműrészt.

A 2. kocsiosztályra kiadott menetjegy 1. kocsiosztályon történő utazásra csak a 2.-1. kocsiosztály-különbözeti díj megfizetésével használható fel.

A személyhez kötött menetjeggyel csak az arra jogosult utazhat. A nem személyhez kötött menetjegy mindaddig másra átruházható, ameddig azzal az utazást nem kezdték meg. A személyhez kötött menetjegy felhasználójának személyazonosságát igazolnia kell.

A személyhez kötött menetjeggyel kapcsolatos előírásokat megfelelően alkalmazni kell az olyan menetjegyre, melyre a Díjszabás meghatározott igazolvány vagy irat sorszámának feljegyzését írja elő Az ilyen menetjegyet csak az igazolvány, irat jogos birtokosa használhatja.

A gazdálkodó szervezet részére értékesített menetjegy, menetokmány felhasználójának a felhasználási jogosultságát (munkavégzésre irányuló jogviszonyról szóló igazolással vagy más alkalmas módon) igazolnia kell.

Az az utas, aki a menetdíj, felár, menetdíj-különbözet és a pótdíj megfizetését megtagadja, bármely olyan vasútállomáson vagy megállóhelyen kizárható az utazásból, ahol a vonat közlekedésének időszakában szolgálat van.

A vasúti társaságot abban az esetben is megilleti a már megtett útra járó menetdíj és pótdíj, ha az utast az utazásból kizárta. Ha az utas a személyszállításból az Üzletszabályzat II. fejezet 2.3. pontjában felsorolt valamely rendellenes magatartás neki felróható okból történő tanúsítása miatt kerül kizárásra, akkor nem követelheti vissza a kifizetett menetdíjat vagy egyéb díjat.

Ki az akit nem lehet a vonatról leszállítani?

A vasúti társaság a menetdíj, menetdíj-különbözet és a pótdíj megfizetésének megtagadása esetén sem szállítja le a vonatról:

a) az egyedül utazó 18 évesnél fiatalabb gyermeket,

b) a 10 évesnél fiatalabb gyermeket és a kísérőjét,

c) a fogyatékkal élő, vagy csökkent mozgásképességű személyt, és kísérőjét,

d) az olyan személyt (és a vele együtt utazó egy személyt), akinek állapota vagy betegsége miatt az utazásból kizárása életét, testi épségét veszélyeztetné,

e) a várandós anyát.

Az utasnak azt a tényt, hogy nincs megfelelő menetjegye, legkésőbb a felszállás utáni első jegyvizsgálatkor be kell jelentenie, ellenkező esetben a pótdíj felszámítása nélküli menetjegy váltására többé akkor sem jogosult, ha menetjegy nélküli felszállásra jelen Üzletszabályzat alapján volt lehetősége. 


Utazás