Jogszabályi háttér 2023

Hogy milyen jogosítványokat, más néven vezetői engedélyeket fogadnak el Magyarországon a közúti közlekedésben, arról a "326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról" c. jogszabály rendelkezik, a következőképpen:

Járművezetésre jogosító okmányok, jogosítványok 2023-ban

A fentiekben megnevezett kormányrendeletben meghatározott járművezetésre jogosító okmányok:

a) a vezetői engedély (jogosítvány)

b) a nemzetközi vezetői engedély (jogosítvány).

Magyarország területén a járművezetési jogosultság igazolására alkalmas:

a) a vezetői engedély igénylésétől az új vezetői engedély kézhezvételéig, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 30 napig

     aa) a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlap,

     ab) az elektronikus ügyintézési ponton keresztül sikeresen benyújtott vezetői engedély pótlás iránti kérelemről az elektronikus ügyintézési pont által kiállított bizonylat;

b) a külföldi hatóság által kiállított érvényes vezetői engedély Magyarország területén történő

     ba) eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentés,

     bb) elvesztése vagy megsemmisülése esetén a bejelentésről szóló jegyzőkönyv

és a vezetői engedélyt kiadó külföldi ország hatósága által kiállított, a vezetői engedély adataira, érvényességére és a vezetési jogosultság tartalmára vonatkozó igazolás, a feljelentés vagy jegyzőkönyv kiállításának napjától számított legfeljebb 30 napig.

c) az érvényes magyar vezetői engedély

     ca) eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentés,

     cb) elvesztése vagy megsemmisülése esetén a külföldi vagy magyar hatóságnál tett bejelentésről szóló jegyzőkönyv, a feljelentés vagy jegyzőkönyv kiállításának napjától számított legfeljebb 30 napig.

Magyarország területén járművezetési jogosultság igazolására alkalmas az engedély-nyilvántartásba bejegyzett vezetési jogosultság:

- a vezetői engedély első alkalommal történő kiállítása,

- új kategória Magyarországon történt megszerzése,

- az egészségi alkalmasság meghosszabbítása vagy

- házasságkötésből eredő névváltozás miatti vezetői engedély csere esetén,

a bejegyzés időpontjától az elkészült vezetői engedély kézhezvételéig, de legfeljebb 30 napig.


Autó