Minimálbér összege 1992-2024 években

Mennyi volt egy adott évben a minimálbér összege? Hogyan alakult évről évre a minimálbér nagysága? A minimálbér bevezetése Magyarországon az 1992-es évhez köthető. Azóta évről évre változott a minimálbér összege, és általában évente egyszer emelik az összeget. Az emelések általában a gazdasági helyzet függvényében történnek, valamint figyelembe veszik az életszínvonal emelkedését és az infláció hatásait is.

Teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összege (Ft/hó) alakulása évről évre:

Minimálbér 1992 öszege (bruttó): 8000 Ft

Minimálbér 1993 öszege (bruttó): 9000 Ft

Minimálbér 1994 öszege (bruttó): 10500 Ft

Minimálbér 1995 öszege (bruttó): 12200 Ft

Minimálbér 1996 öszege (bruttó): 14500 Ft

Minimálbér 1997 öszege (bruttó): 17000 Ft

Minimálbér 1998 öszege (bruttó): 19500 Ft

Minimálbér 1999 öszege (bruttó): 22500 Ft

Minimálbér 2000 öszege (bruttó): 25500 Ft

Minimálbér 2001 öszege (bruttó): 40000 Ft

Minimálbér 2002 öszege (bruttó): 50000 Ft

Minimálbér 2003 öszege (bruttó): 50000 Ft

Minimálbér 2004 öszege (bruttó): 53000 Ft

Minimálbér 2005 öszege (bruttó): 57000 Ft

Minimálbér 2006 öszege (bruttó): 62500 Ft

Minimálbér 2007 öszege (bruttó): 65500 Ft

Minimálbér 2008 öszege (bruttó): 69000 Ft

Minimálbér 2009 öszege (bruttó): 71500 Ft

Minimálbér 2010 öszege (bruttó): 73500 Ft

Minimálbér 2011 öszege (bruttó): 78000 Ft

Minimálbér 2012 öszege (bruttó): 93000 Ft

Minimálbér 2013 öszege (bruttó): 98000 Ft

Minimálbér 2014 öszege (bruttó): 101500 Ft

Minimálbér 2015 öszege (bruttó): 105000 Ft

Minimálbér 2016 öszege (bruttó): 111000 Ft

Minimálbér 2017 öszege (bruttó): 127500 Ft

Minimálbér 2018 öszege (bruttó): 138000 Ft

Minimálbér 2019 öszege (bruttó): 149000 Ft

Minimálbér 2020 öszege (bruttó): 161000 Ft

Minimálbér 2021 öszege (bruttó): 167400 Ft

Minimálbér 2022 öszege (bruttó): 200000 Ft

Minimálbér 2023 öszege (bruttó): 232000 Ft

Minimálbér 2024 öszege (bruttó): még nem ismert - frissítjük

Garantált bérminimum 2010 - 2024 összege évenkénti bontásban

Legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörökben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma teljes munkaidő teljesítése esetén (Ft/hó) 

Garantált bérminimum 2010 összege (bruttó): 89500 Ft

Garantált bérminimum 2011 összege (bruttó): 94000 Ft

Garantált bérminimum 2012 összege (bruttó): 108000 Ft

Garantált bérminimum 2013 összege (bruttó): 114000 Ft

Garantált bérminimum 2014 összege (bruttó): 118000 Ft

Garantált bérminimum 2015 összege (bruttó): 122000 Ft

Garantált bérminimum 2016 összege (bruttó): 129000 Ft

Garantált bérminimum 2017 összege (bruttó): 161000 Ft

Garantált bérminimum 2018 összege (bruttó): 180500 Ft

Garantált bérminimum 2019 összege (bruttó): 195000 Ft

Garantált bérminimum 2020 összege (bruttó): 210600 Ft

Garantált bérminimum 2021 összege (bruttó): 219000 Ft

Garantált bérminimum 2022 összege (bruttó): 260000 Ft

Garantált bérminimum 2023 összege (bruttó): 296400 Ft

Garantált bérminimum 2024 összege (bruttó): még nem ismert, frissítjük Ft

Minimálbér kormányrendelet, jogszabályi háttér

A Kormány 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról:

A Kormány a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § (1) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 19. pontjában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) munkáltatón a költségvetési szervet,

b) munkavállalón a költségvetési szervnél foglalkoztatottakat,

c) alapbéren a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, egészségügyi szolgálati, politikai szolgálati és biztosi jogviszonyban állók esetében az illetményt, a különleges jogállású szervnél közszolgálati jogviszonyban állók esetében az illetményt, közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét

is érteni kell.

2. §

(1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 232 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 53 340 forint, napibér alkalmazása esetén 10 670 forint, órabér alkalmazása esetén 1334 forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 296 400 forint, hetibér alkalmazása esetén 68 140 forint, napibér alkalmazása esetén 13 630 forint, órabér alkalmazása esetén 1704 forint.

(3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes)

a) az (1) bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 2023. január 1-jétől 232 000 forint,

b) a (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2023. január 1-jétől 296 400 forint.

Kormányrendelet a minimálbér 2024 összegéről

(frissítjük)