Honosítható nyelvizsgák listája 2023

arab, angol, baszk, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, héber, holland, horvát, ír, japán, katalán, kínai, koreai, lengyel, litván, magyar, német, norvég, olasz, orosz, portugál , román, spanyol, svéd, szerb, szlovák, szlovén, török, vietnami.

Honosítani külföldi nyelvvizsgaközpont egynyelvű, általános, illetve szaknyelvi típusú nyelvvizsga-bizonyítványát lehet, amennyiben:

- a nyelvvizsga-bizonyítvány 2000.01.01. után szerzett

- a vizsgázó a vizsga évében betöltötte a 14. életévét

- a nyelvvizsga szerepel a lap alján található, nyelvek szerint lebontott táblázatban

2011. március 27-től megszűnt az egyedi honosítás, de a korábban kiadott egyedi honosítási határozatok nem veszítik el érvényességüket.

A honosítási eljárás során új nyelvvizsga-bizonyítvány nem készül. Az Oktatási Hivatal honosítási határozatot állít ki, ami csak az eredeti külföldi nyelvvizsga-bizonyítvánnyal együtt érvényes.

Az ügyintézési határidő hiánytalan kérelem benyújtása esetén 8 naptári nap, hiánypótlási felhívás esetén legfeljebb 60 nap. Az ügyintézési határidőbe a postázás nem számít bele.

Benyújtandó dokumentumok:

- Kitöltött és aláírt Kérelem űrlap 1 példányban

- Meghatalmazott útján történő ügyintézés esetén két tanú által aláírt Meghatalmazás c. űrlap bemutatása is szükséges

- Hitelesített nyelvvizsga-bizonyítvány másolat

Nyelvvizsga-bizonyítványról hitelesített másolatot:

- a kiállító szervezet/vizsgaközpont vagy

- a vizsga helyszíneként megjelölt képzőintézmény (vizsgahely) vagy

- Magyarország külképviseleti szervei vagy

- közjegyző (lehet külföldi közjegyző is) készíthet,

- személyes ügyintézés esetében elegendő az eredeti bizonyítvány bemutatása az ügyfélszolgálaton.

Mennyibe kerül a nyelvvizsga honosítása - a honosítás díja:

Az eljárási díj (10.000,- Ft) befizetését igazoló csekk feladóvevénye vagy az átutalás teljesítését (végrehajtott átutalást) igazoló bizonylat (kinyomtatott képernyőfotó).

A benyújtás módja:

- postai úton (OH-NYAK, 1363 Budapest, Pf. 112.)

- személyesen az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálatán (1122 Budapest, Maros utca 19-21.), ügyfélfogadási időben

Amennyiben a vizsgázó kizárólag elektronikus bizonyítványt kap (pl. TOEFL), az elektronikus bizonyítványt csak e-mail formájában áll módunkban befogadni. Ebben az esetben lehetőség van a kérelem elektronikus benyújtására is.

E-mailben csak digitális aláírással ellátott kérelem nyújtható be az info.nyak@oh.gov.hu e-mail címre.

Amennyiben rendelkezik Ügyfélkapus regisztrációval, akkor az AVDH szolgáltatás segítségével digitálisan aláírhatja kérelmét, díjmentesen a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon.

A digitális aláírás létrehozásában a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon található „Használati útmutató” nyújt segítséget.


Jog Iskola