Igénylőlap: a START Klub kártyacsalád egyes típusainak igénylésére szolgáló kezelési nyomtatvány.

Minden kártyatípus igényléséhez külön nyomtatvány van rendszeresítve, amely kártyatípustól függően letölthető a www.mavcsoport.hu honlapról, kérhető a jegykiadó géppel rendelkező személypénztárban és személyes ügyfélszolgálaton, kitölthető az internetes felületen, elküldhető online módon.

Az igénylőnek a nyomtatvány valamennyi rovatát ki kell töltenie. A nagyértékű (Bónusz, VIP, Prémium) kártyákhoz az igénylőlap az értékesítőtől szerezhető be.

Nyugta START Klub (továbbiakban: Bizonylat): a kedvezménykártya befizetését igazoló bizonylat csak jegykiadó géppel adható ki. A Bizonylat 3 példányos:

1. példány: Igazolás START Klub kártya befizetéséről: az Igénylőlaphoz kell csatolni.

2. példány: Igazolás START Klub kártya befizetéséről bizonylatot befizetéskor az igénylő részére kell átadni, a kártya átvételekor be kell vonni.

3. példány: A vásárlásról kiadott Nyugta, melyet az igénylő részére kell átadni.

START KLUB 50% KÁRTYA

1. START Klub 50% kártya

Belföldi kedvezmények igénybevételére jogosító névre szóló kártya 26 éven aluli és 26 éven felüli utasok részére a MÁV-START szolgáltatási területén és a GYSEV magyarországi vonalhálózatán.

Névváltozás esetén a kártya az erről szóló igazolással együtt érvényes.

2. START Klub 50% kártya kivitele

Lézergravírozott, névre szóló, fényképpel, érvényességi időszakkal, 12 számjegyű sorszámmal, QR kóddal, hologrammal, és mikroírással ellátott szabványos méretű plasztik lap.

3. START Klub 50% kártya típusai

START Klub -26 éves

START Klub -26 féléves

START Klub 26+ éves

START Klub 26+ féléves

A kártya tartalmazza az érvényesség első és utolsó napját, a kész kártya nem tartalmazza a kártya típusát (-26/+26), annak csak az igényléskor van szerepe.

4. Igényjogosultság

START Klub 50% -26: a kártyát az az utas igényelheti, aki az érvényesség első napján még nem töltötte be a 26. életévét.

START Klub 50% 26+: a kártyát bármely magánszemély igényelheti.

5. Kártyaigénylés

START Klub 50% kártya személyesen a jegypénztárban vagy online módon igényelhető az erre a célra rendszeresített Igénylőlapon.

Igénylés személyesen a személypénztárakban, valamint a személyes ügyfélszolgálati irodákban START Klub kártya bármely jegykiadó géppel rendelkező állomás megjelölt személypénztárában igényelhető.

Az igénylés leadható:

- személypénztárban átvett Igénylőlapon megfelelő fénykép (igazolványkép) egyidejű csatolásával vagy korábbi START Klub kártya esetén a lejárt kártya számának a fénykép alatti négyzetben történő feltüntetésével.

- internetes felületen, a MÁV-START honlapon (www.mavcsoport.hu) található nyomtatvány elektronikus kitöltésével, megfelelő fénykép megadott méretű feltöltésével (szkenneléssel) és onnan kinyomtatott igénylőlapon.

Üzletpolitikai kedvezmények

A kitöltött igénylőlapot és a fényképet a személypénztáros részére kell átadni, aki ellenőrzi, hogy a fénykép megfelelő-e és minden rovat kitöltésre került-e.

A kártya díját az igénylőlap átadásával egyidejűleg kell megfizetni.

A befizetés elismeréseként a személypénztáros hárompéldányos bizonylatot nyomtat a jegykiadó géppel, amelynek „Nyugta” és „Igazolás START Klub kártya befizetéséről” bizonylatot átadja az utas részére. Az átadott „Igazolás START Klub kártya befizetéséről” bizonylat a befizetés napjától 30 napig (de legfeljebb a kártya átvételéig) belföldön 50% kedvezményű menetjegy váltására jogosítja az igénylőt. Az „Igazolás START Klub kártya befizetéséről” bizonylatot a személypénztáros az igénylőlappal továbbítja a kártya elkészítését koordináló központi munkavállalóhoz.

Igénylés online módon

Internetes felületen keresztül, online módon leadott megrendelésnél a kártya érvényességének első napja a rendelés elfogadását követő minimum 30. nap és maximum 60. nap közzé eshet. Ennél a megrendelési formánál az igénylő a megrendeléssel egyidejűleg nem kap bizonylatot, utazási kedvezmény igénybevételére csak az elkészült kártya érvényességének megkezdése után jogosult.

Online igénylés esetén a kártya díját a kártya átvételekor kell megfizetni.

Egyes időszakokban a vasúti társaság az online rendelés ösztönzésére akciót kezdeményezhet, amelynek során a kártya átvételével egyidejűleg az esetenként meghirdetett meghatározott összegű ajándék MÁV-START utazási kupont ad az utas részére. Megrendelt, de át nem vett kártyáért nem adható ki ajándék MÁVSTART utazási kupon.

6. START Klub 50% kártya átvétele

A megrendelt kártya személyesen vehető át az igénylőlapon megjelölt kártyaátvételi helyen: személyes ügyfélszolgálati irodában, Menetjegyirodában vagy az állomás egy kijelölt személypénztárában. Az átvétel időpontjáról és helyéről a kártyaigénylő az általa jelzett módon e-mailben vagy mobiltelefonon (SMS-ben) tájékoztatást kap. Az átvétel lehetőségét a menetjegyirodák teljes nyitvatartási idejében, a kijelölt vasútállomásokon a MÁV-START honlapján feltüntetett nyitva tartási időben folyamatosan biztosítja.

7. START Klub 50% kártya visszatérítése

A START Klub 50% kártya ára az érvényesség megkezdése után nem téríthető vissza.

Az online módon igényelt és az érvényességének megkezdése előtt kifizetett és átvett kártyák az érvényesség megkezdése előtt 10% kezelési költség felszámításával visszaválthatók.

Üzletpolitikai kedvezmények

A benyújtott visszatérítési igényt a Díjszabás és értékesítésmenedzsment kijelölt munkatársa különösen indokolt esetekben (halál, hosszú kórházi kezelés stb.) engedélyezheti, a tényleges banki utalást a MÁV-START Írásos Ügyfélszolgálata intézi.

8. START Klub 50% kedvezmény igénybe vételi időszakának meghosszabbítása

A START Klub 50% kedvezményre való jogosultság a kártya érvénytartamának lejárta előtt új kártya igénylésével meghosszabbítható. Kedvezményhosszabbítás személypénztárban nem lehetséges.

A kedvezményhosszabbítás az alábbiak szerint igényelhető:

- online módon www.mavcsoport.hu honlapon történő regisztrációt és belépést követően,

- MÁVDIREKT-en keresztül a 061 3 49 4949 telefonszámon,

- a személyes ügyfélszolgálati irodákban,

- a területi értékesítőknél.

A kedvezményhosszabbítással megrendelt új kártya érvényessége az eredeti kártya érvényességének lejártát követő nappal kezdődik. Kedvezményhosszabbítás esetén új kártya kerül legyártásra, de nem szükséges új fényképet leadni. Az eredeti kártya lejártával az új kártya átvételéig az utas kedvezményes árú jegy váltására nem jogosult. Az új kártya érvényességének első napja a hosszabbításra kerülő kártya érvényességének utolsó napját követő nap lehet, és ennek a napnak a

rendelés elfogadását követő minimum 30. nap és maximum 60. nap közzé kell esnie.

A START Klub 50% kártya meghosszabbítható:

- egész évre kedvezményes áron

START Klub 50% -26 éves hosszabbítás 19 900 Ft

START Klub 50% 26+ éves hosszabbítás 29 900 Ft

- fél évre normál áron

START Klub 50% -26 féléves hosszabbítás 14 900 Ft

START Klub 50% 26+ féléves hosszabbítás 19 900 Ft

9. Elveszett kártya pótlása, kutatása

Elveszett START Klub 50% kártya az érvényessége alatt egy alkalommal - méltányossági alapon - pótolható. Az utas a pótlási igényét az Ügyfélszolgálaton keresztül, annak bármely elérhetőségén (személyesen, levélben, telefonon vagy emailen) jelezheti. A pótláshoz az utasnak meg kell adnia a nevét, a születési idejét, a lakcímét, ezen kívül be kell mutatnia a rendőrségi feljelentésről szóló jegyzőkönyvet.