Útmegszakítás szabályai a vonaton

Az érvényes menetjeggyel az utazás oda- és visszaútban tetszőleges számú alkalommal megszakítható, és később tovább folytatható. Az útmegszakítási szándékot, ha az utazást aznap nem folytatja az utas, leszállás előtt a vonat jegyvizsgálójának kell bejelentenie, aki igazolást ad. Ha az utas a vonaton igazolást nem kért, a vasútállomás ügyeletes alkalmazottja a vonat megérkezésétől számított egy órán belül pótolhatja. A vasúti társaság nem vállal felelősséget azért, mert az utas a vonaton elmulasztotta az igazolás beszerzését, és a leszállási állomáson sincs igazolás kiadására felhatalmazott munkavállaló.

Ha útmegszakításkor az utas a menetjegy igazoltatását elmulasztotta, a menetjegy – az azon feltüntetett érvénytartamtól függetlenül – a továbbutazásra a következő napon már nem érvényes. Az oda útban használt menettérti jegy visszaúti része azonban felhasználható.

Egyes kedvezmények igénybevétele esetében a Díjszabásban vagy az üzletpolitikai kedvezmények külön meghirdetett feltételeiben foglaltak korlátozhatják, vagy megtilthatják az útmegszakítást.

A megszakított utazás a jegy érvényességi ideje alatt az útvonalnak a célállomáshoz közelebb fekvő állomásáról is folytatható.

Nem tekinthető útmegszakításnak, és ezért nem szükséges igazolás sem

- ha az utas a menetjegyének megfelelő első csatlakozó vonattal utazik tovább, még akkor sem, ha a várakozás éjszakázással jár,

- ha az utas más vonatra azért száll át, mert az általa igénybevett vonat nem áll meg a a célállomásán vagy azon a vasútállomáson, ahol utazását megszakítani kívánja,

- ha az utas azért száll át, mert a célállomás más vonattal korábban érhető el, illetőleg a vonat, amelyen utazott, nem közlekedik a célállomásig,

- ha az utas magasabb kocsiosztály, magasabb vonatnem, kerékpárszállító kocsi, hálóvagy étkezőkocsi igénybevétele céljából száll át ugyanazon napon közlekedő más vonatra,

- ha az egy útra szóló menetjeggyel rendelkező utas a budapesti fejállomások (BudapestKeleti, Budapest-Nyugati, Budapest-Déli) egyikén szakítja meg utazását,

- ha az utas menettérti jegy birtokában a budapesti fejállomások egyikén szakítja meg utazását, és azt az azonos távolságra váltott egy útra érvényes menetjegy érvénytartamán belül folytatja.

Az odautazás vagy a visszautazás megkezdése napjának, illetőleg útmegszakítás esetén a továbbutazás megkezdése napjának az első jegykezelés alkalmával megjelölt nap tekintendő.

Az útmegszakítás a menetjegy érvénytartamát nem hosszabbítja meg.


Utazás