Mivel számtalan olyan helyzet fordulhat elő, amik során a munkáltató és a munkavállaló közös érdeke, hogy a munkavállaló otthonába kényszerülve is elvégezhesse a munkáját, ezért a távmunka alapvetően a Munka Törvénykönyvében szabályozott keretei közül egyes pontokban könnyítés született a veszélyhelyzet idejére nézve, amiről részletesen a Magyar Közlöny 244. számában megjelent kormányrendelet rendelkezik.

A Perfekt Zrt. szakértői hatékony segítséget tudnak nyújtani a vállalatoknak, nemcsak a napi üzletvezetési, hanem szervezetfejlesztési, humánerőforrás-gazdálkodási vagy üzletfejlesztési problémákban egyaránt, valamint gyakorlati tapasztalataik és elméleti felkészültségük által a jelen és a jövő szakembereinek felkészítését is hatékonyan szolgálják.

Mi számít távmunkának?

Távmunkának az a rendszeresen végzett tevékenység számít, amit a munkavállaló nem a munkáltató telephelyén végez, s amit számítástechnikai eszközzel végeznek, a munka eredményét pedig elektronikusan továbbítják. A munkaszerződésben szerepelnie kell, hogy a munkavállalót távmunkavégzés keretében foglalkoztatják. 

Könnyítések a veszélyhelyzet ideje alatt

A veszélyhelyzet ideje alatt a munkáltató és a munkavállaló közös megállapodásban eltérhetnek a munkaeszközt és a munkahelyet (ahol a munkavállaló dolgozik) érintő, az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzést biztosító követelmények ellenőrzéseitől, a kockázatértékeléstől, a balesetvizsgálat lefolytatásától, a munkáltató egyes tájékoztatási kötelezettségeitől is. Ugyanakkor a munkáltatónak tájékoztatnia kell a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, a biztonságos munkakörülményeket biztosító szabályokról, a munkavállalónak pedig kötelezettsége, hogy a munkavégzés helyét a megismert munkakörülményekre való tekintettel válassza meg.

További kedvezmény, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt igazolás nélkül költségként elszámolható tételnek minősül a munkavállaló számára költségtérítés címén fizetett összegből, a havi minimálbér maximum 10 százaléka akkor, ha a munkavállaló az 1995. évi CXVII. törvény Jellemzően előforduló költségek című melléklet 24. pontjának c) és d) alpontja szerint nem számol el más költséget.

Ezek a rendelkezések a Covid-19 járvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig érvényesek.


Adózás Munka