A bányajáradék:

A kitermelt ásványi nyersanyag és geotermikus energia után az államot részesedés, bányajáradék illeti meg az általa kitermelt ásványi nyersanyag és geotermikus energia, illetve föld alatti szénelgázosítással történő kitermelés esetében az általa igénybevett ásványi nyersanyag után.

Hány százalék a bányajáradék 2023-ban?

48%: 2008. január 1. előtt termelésbe állított szénhidro- génmezőkön kitermelt kőolaj és földgáz esetén (bizo- nyos kivételekkel),

42%: 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhid- rogénmezőkön kitermelt és szabadáron értékesített földgáz esetén (bizonyos kivételekkel),

36%: a próbatermelés során, valamint a 2008. január 1. után üzemszerűen termelésbe állított szénhidrogén- mezőkön kitermelt kőolaj és földgáz esetén (bizonyos kivétellel)


Adózás