A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) honlapján összegyűjtötte a kerületek vállalkozóbarát intézkedéseit.
 
A budapesti kerületi önkormányzatoknak változó gazdasági környezettel és krízishelyzetek sorával kellett szembenézniük az elmúlt években. Kieső bevételeiket többek között az építmény- és telekadó emelésével próbálják pótolni.
 
Budapesten mindössze öt kerületben nem emelték az építményadót 2023-tól, a telekadót tíz kerületi önkormányzat hagyta változatlanul. A kerületi adók ugyanakkor 2023-at megelőzően sem voltak egységesek, így az emelés mértékében mutatkozó különbségek – 0-26 százalékos növelés – önmagukban még nem mutatják meg a helyi vállalkozói környezet komplexitását.  
 
Nagy különbségek mutatkoznak abban az egyes kerületek között, hogy mely ingatlanokat vonják be az adózás alá. A legtöbb kerületben az ingatlan mérete alapján változik a kivetett adó 1 négyzetméterre eső fajlagos összege.

Ez a különbségtétel a jellemzően kisebb ingatlant birtokló kkv-knak kedvez, míg a nagyobb méretű építményt igénylő iparágak számára nagyobb terhet jelent. Néhány kerület az ingatlan funkciója szerint tesz különbséget az adó mértékében, és van, ahol mixelik a négyzetméter-alapú és a funkcióbeli megközelítést.

Az építményadó növelése várhatóan hatással lesz a nem lakáscélú ingatlanok forgalmára, a kerületek egyedi kedvezményekkel és mentességrendszerekkel árnyalhatják a képet.

Az önkormányzatok változatos eszközökkel igyekeznek a kerületüket vonzóvá tenni a vállalkozások számára. Így többek között a VIII. kerület 50 millió forintos, a X. kerület 30 millió forintos tartalékot képzett a 2023-as költségvetésében a kerületi kkv-k támogatására, de más kerületek is igyekeznek vállalkozásbarát intézkedésekkel vonzani a helyi cégeket, iparosokat.

„A BKIK-nál fontosnak tartjuk, hogy a jó gyakorlatok összegyűjtésével, megosztásával segítsük a vállalkozásokat. A kerületi önkormányzatoknak is szeretnénk támogatást nyújtani, így a vállalkozások felől érkező információk, visszajelzések megosztásával, szervezési feladatokban szívesen adunk szakmai segítséget” – mondta el Kerékgyártó Gábor, a BKIK gazdaságfejlesztési és szolgáltatási igazgatója.


Adózás