Gépjármű tulajdonjogának visszteher fejében történő megszerzése esetén az illeték mértéke a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye és a jármű gyártástól számított kora alapján kerül megállapításra.

Az autó vagyonszerzési illeték mértéke és számítási módja 2023-ban:

1. amennyiben a jármű hajtómotorjának teljesítménye 0 és 40 kW-közé esik és a jármű 3 évnél fiatalabb 550 Ft/kW, ha 4 évnél idősebb, de 8 évnél fiatalabb 450 Ft/kW, ha 8 évnél idősebb 300 Ft/kW;

2. amennyiben a jármű hajtómotorjának teljesítménye 41 és 80 kW-közé esik és a jármű 3 évnél fiatalabb 650 Ft/kW, ha 4 évnél idősebb, de 8 évnél fiatalabb 550 Ft/kW, ha 8 évnél idősebb 450 Ft/kW;

3. ha a jármű hajtómotorjának teljesítménye 81 és 120 kW-közé esik és a jármű 3 évnél fiatalabb 750 Ft/kW, ha 4 évnél idősebb, de 8 évnél fiatalabb 650 Ft/kW, ha 8 évnél idősebb 550 Ft/kW;

4. ha a jármű hajtómotorjának teljesítménye több mint 120 kw és a jármű 3 évnél fiatalabb 850 Ft/kW, ha 4 évnél idősebb, de 8 évnél fiatalabb 750 Ft/kW, ha 8 évnél idősebb 650 Ft/kW.

Könnyebb, ha használod gépjármű illeték 2023 kalkulátorunkat itt.

Előfordulhat, hogy a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve. Ilyenkor ahhoz, hogy az illetéket a fentiek szerint ki lehessen számítani, a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell elosztani és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni.

Pótkocsi tulajdonjogának visszteher fejében történő megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9000 forint, minden más esetben 22 000 forint illetéket kell fizetni.

Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó vagyoni értékű jog megszerzésének illeték mértéke 2023:

Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése esetén az általános szabályok szerint kiszámított illeték 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni.

Amennyiben gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg haszonélvezeti, használati vagy üzembentartói jog alapítása történik, illetve gépjármű, pótkocsi tulajdonjogát az azon fennálló használati, haszonélvezeti, illetve üzembentartói jog jogosítottja szerzi meg, a tulajdonjog megszerzőjét terhelő illeték megállapítása során az általános szabályok szerint kiszámított illetéket csökkenteni kell a haszonélvezeti, használati, illetve üzembentartói jog megszerzéséért fizetendő illeték összegével.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tulajdonszerzésért az általános szabályok szerint kiszámított illeték 75%-ának megfelelő illetéket kell fizetni.

Külföldön vásárolt, majd Magyarországon forgalomba helyezett jármű estén szükséges-e vagyonátruházási illetéket fizetni?

Illetékfizetési kötelezettség terheli azt a személyt, aki külföldön magyarországi nyilvántartásba vétel céljából vásárol gépjárművet.

Mikor mentesül a gépjármű, pótkocsi megszerzése a visszterhes vagyonátruházási alól 2023-ban?

- nem kell az illetéket megfizetni, ha a vagyonszerző a tulajdonszerzés bejelentésével egyidejűleg külföldi kivitel céljából Z betűjelű ideiglenes rendszám kiadását kéri, mindaddig, míg a gépjármű tartós belföldi használatához szükséges forgalmi engedély kiadását nem kéri vagy a gépjárművet belföldön nem értékesíti;

- gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának olyan vállalkozó általi megszerzése, melynek előző adóévi nettó árbevételének legalább 50%-a gépjárművek és pótkocsik értékesítéséből származott (gépjármű-forgalmazó), továbbá a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv által vezetett nyilvántartásban szereplő pénzügyi lízinget folytató vállalkozó általi megszerzése;

- a gépjárműadóról szóló törvény szerinti autóbusz, nyerges vontató és tehergépjármű, továbbá a pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának gazdálkodó szervezet általi megszerzése;

a gépjárműadóról szóló törvény szerinti környezetkímélő gépkocsi tulajdonjogának, valamint ilyen gépjárműre vonatkozó vagyoni értékű jognak a megszerzése;

- egyenes ági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is), házastársak egymás közötti vagyonátruházása, házastársi vagyonközösség megszüntetése során bekövetkezett vagyonszerzése.


Autó Adózás Jog