Vonatjegy, menetjegy- és/vagy felár megvásárlása

A vasúti társaság által közlekedtetett vonatokra a vasúti társaság által üzemeltetett
vasútállomási és megállóhelyi:

- pénztárakban (továbbiakban: pénztár),

- menetjegyirodákban,

- valamint szerződéses partnereknél,

- utazási irodákban,

- automatáknál vagy

- interneten keresztül lehet menetjegyet- és/vagy felárat vásárolni.

Vonatjegy vásárlása pénztárban

A vasúti társaság a vasútállomáson és megállóhelyen hirdetmény útján a jegykiadás helyét a vasútállomástól, megállóhelytől távolabb is meghatározhatja. A menetjegy vásárlási lehetőségekről a vasúti társaság a honlapján is tájékoztatást nyújt.

Vonatjegy ára 2023 a MÁV vonataira belföldi utazásban.

A pénztár működésének rendjét a vasúti társaság a vasútállomáson, megállóhelyen hirdetményben teszi közzé.

A hirdetmény tartalmazza:

a) a pénztár nyitva tartásának rendjét,

b) a nemzetközi menetjegy kiadásának rendjét, ha a pénztár nemzetközi menetjegyet is ki
tud szolgáltatni,

c) a tájékoztatást arról, hogy az utas a pénztár nyitva tartási idején túli időben a vonaton pótdíj felszámítása nélkül vásárolhatja meg menetjegyét.

Vonatjegy vásárlása automatából

Az automata útján, illetve elektronikus úton történő jegyvásárlás különleges szabályait a MÁV
Üzletszabályzatának B. Függeléke tartalmazza.

A forgalmi tevékenységet is ellátó munkavállaló által kezelt állomási pénztárban történő menetjegykiadás esetén a 6.2.2. pont szerinti hirdetmény tartalmazza az arra vonatkozó tájékoztatást is, hogy a menetjegy kiszolgáltatása a vonat indulása előtt 5 perccel korábban befejezhető.

Mikor vehetünk a vonaton pótdíj nélkül jegyet a kalauztól?

A kalauz (jegyvizsgáló) nélkül közlekedő – a menetrendben KN-jelzéssel megjelölt – vonatok kivételével az első jegyvizsgálatkor a vonaton pótdíj megfizetése nélkül válthat a teljes utazási viszonylatra menetjegyet:

a) az utas, ha a vonatra történő felszállás helyén nincs menetjegykiadás, vagy a menetjegykiadás szünetel,

b) a kísérő nélkül utazó fogyatékkal élő, vagy csökkent mozgásképességű személy,

c) az utas, ha a felszállási állomáson hirdetménnyel, hangosbemondóval vagy a vasúti társaság ügyeletes alkalmazottjától élőszóval ilyen tájékoztatást kapott,

d) az átszálló utas, aki az átszállást megelőzően a menetjegyét kiállító jegyvizsgálótól arra vonatkozó igazolást kapott, hogy a menetjegyét nem tudta a teljes utazási viszonylatra kiadni.

Ha az utas a menetdíjat az első jegyvizsgálatkor nem fizeti meg, a pótdíjmentes fizetésre való
jogát (6.2.7. pont) elveszíti. Nem veszíti el a pótdíjmentes fizetésre való jogát az, aki a 20 / 115 csatlakozó vonatok (III. fejezet 1.5.1.) közötti átszállást megelőzően önhibáján kívül nem tudott menetjegyet vásárolni akkor, ha az átszállást követően a jegyvizsgálót haladéktalanul megkeresi és ezt a tényt részére bejelenti.

Felár a vonaton a menetjeggyel megegyező feltétellel váltható azzal az eltéréssel, hogy utánfizetési felárat kell megfizetni akkor, ha az adott vonat jegyvizsgálója már nem tud szabad ülőhelyet biztosítani.

Ha a Díjszabás ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz, nem szolgáltatható ki a vonaton:

a) többszöri utazásra érvényes menetjegy,

b) havibérlet, félhavi bérlet, 30 napos bérlet, 15 napos bérlet,

c) olyan kedvezményes árú menetjegy, amelynél a Díjszabás bejelentési kötelezettséget ír elő,

d) elővételi menetjegy,

e) 1000 km és annál hosszabb távolságra szóló menetjegy.

Ha az utas célállomása közvetlen vonattal több útvonalon is elérhető, az utas a vasúti társaság jegyértékesítéssel foglalkozó munkavállalójával közösen határozza meg, hogy a menetjegy melyik útvonalon át kerüljön kiadásra. A vasúti társaság jegyértékesítéssel foglalkozó munkavállalója az utast kérésére tájékoztatja a leggyorsabb és a legolcsóbb eljutási lehetőségről, valamint kérésre más, kerülő útvonalra is kiadja a menetjegyet.

A vasúti társaság pénztáraiban hivatalos magyarországi pénznemben, készpénzben minden esetben lehet fizetni. A vasúti társaság egyes pénztáraiban lehetővé teszi a bankkártyával, hitelkártyával, vagy euróval készpénzben történő fizetést. Az ilyen pénztárak listáját valamint az euró garantált árfolyamát a honlapján folyamatosan aktualizálva teszi közzé.

A közforgalmú menetrendben KN jelzéssel megjelölt vonatok kivételével a vonaton hivatalos magyarországi pénznemben, készpénzben minden esetben lehet fizetni azzal a korlátozással, hogy a vasúti társaság bizonyos időszakokban és vonatokon nem tudja garantálni, hogy a menetjegy ellenőrzését végző munkavállaló elegendő váltópénzzel rendelkezik. Ha a technikai feltételek lehetővé teszik, a vonaton bankkártyával, hitelkártyával is lehet fizetni.

A vasúti társaság a menetjegyért fizetett és a visszakapott összegre, valamint a menetjegy adattartalmára vonatkozó reklamációt a pénztártól való távozás után nem fogad el.

Ha a vonaton az utasnak nincs megfelelő aprópénze, és a jegyvizsgáló nem tud visszaadni, illetve az utas bankkártyával sem tud fizetni, a vasúti társaság Utasleadási lapot állít ki „Aprópénz hiánya miatt”. Az utas 3 munkanapon belül a pénztárban a vonaton fizetendő díjat fizetheti be.

A vasúti társaság az általa közzétett hirdetményekben foglalt feltételekkel és időszakban –

de legkorábban a tervezett utazás időpontja előtt 60 nappal – a menetjegyet előre, elővételben
is kiszolgáltatja. Az elővételben váltott menetjegy érvénytartama az utas által meghatározott
napon kezdődik.

Ha a vasúti társaság Díjszabásában vagy külön hirdetmény útján másként nem rendelkezik, a menetjegy a rajta feltüntetett viszonylaton belül használható utazásra.

A vasúti társaság a menetrendben KN-jelzéssel jelöli meg azokat a vonatokat, amelyeken
csak előzetesen megváltott menetjeggyel lehet utazni, ezeken a vonatokon menetjegy- és/vagy
felár-vásárlásra, és kiegészítésre nincs lehetőség.

A menetjeggyel kapcsolatos bármilyen, a vasúti társaság engedélye nélküli kereskedelem
tilos.


Utazás