Adóigazolvány, adókártya igénylés 2023, pótlása

Az adóazonosító jel megállapítása, az adóigazolvány kiállítása és pótlása a NAV 'T34 jelű adatlapján igényelhető.

Adóigazolvány és vámazonosító szám igénylésüket vagy azzal kapcsolatos adataik módosítását, 2019. január 09-étől kezdődően már ONYA felületen keresztül az „Adóigazolvány-igénylés” kiválasztásával és NAV-hoz történő online beküldésével is intézhetik.

Milyen határidők vannak adóigazolvány kiállításakor?

Az adóazonosító jel kiadását a jövedelemadó köteles bevétel megszerzése és a költségvetési támogatás igénybevétele előtt kell igényelni.

Milyen dokumentumokra van szükség az adókártyához?

- A NAV 'T34 jelű adatlapja és útmutatója:

https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/22t34

Fizetési kötelezettség nincs, az adóigazolvány kiadása díjmentes, ha:

- első alkalommal történik a kiadása,

- módosított adatokkal történik a kiadása, téves vagy megváltozott adat miatt, a korábbi adóigazolvány eredeti példányának leadása mellett,

- sérült igazolványt kapott,

- ellopták,

- egyedi gyártás során nem kapott igazolványt.

Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, ha az igazolvány kiadására elvesztés, megrongálódás, megsemmisülés miatt kerül sor.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke az általános tételű eljárási illetéknek megfelelően 3000,- Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díjat a NAV Adókártya kiadáshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj bevételi számla elnevezésű 10032000-01079074 számú számlára átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással kell megfizetni.

Eljáró szerv: A NAV illetékes adó- és vámigazgatósága, illetve Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

Felettes szerv/jogorvoslat:  A NAV Fellebbviteli Igazgatósága


Adózás