Időpont foglalás Ügyfélkapu segítségével 2023

Időpontot foglalni Ügyfélkapun belépve van lehetőség. Ügyfélkapu nélkül az időpontfoglalás kizárólag Ügyfélkapu regisztrációra és a lejárt személyazonosításra alkalmas okmányok cseréjére történhet. 

Amennyiben több ügyet intézne, vagy több személy (ideértve a családtagokat is) ügyintézésére foglalna időpontot, kérjük, hogy minden ügy és személy esetén külön időpontot szíveskedjen foglalni.

A szolgáltatás használatára minden állampolgár jogosult. 

Hogyan kell eljárni az időpont foglalás ügyében?

Az időpontfoglaláshoz az intézni kívánt ügy, kormányablak vagy okmányiroda és időpont kiválasztása szükséges.

A foglalást követően a megadott e-mail címre visszaigazolás érkezik, mely tartalmazza a lefoglalt időpontot és a kapott sorszámot.

A lefoglalt időpont lemondására az e-mailben kapott link megnyitásával van lehetőség.

Egyéb információk

A kormányablakokban intézhető ügykörök felsorolását a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet egyes mellékletei tartalmazzák.

A kormányablakban intézhető ügyek:

- Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem

- Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, megrongálódásának, illetve megtalálásának bejelentése

- Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)

- Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)

- A törvényes képviselő arra irányuló kérelme, hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja szerinti telefonszámát

- Lakcímbejelentésről értesítés kérése

- Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele

- Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat megtétele, visszavonása

- Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem

- Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével

- Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül)

- Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele

- Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása

- Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

- Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

- Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem

- Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem

- Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem

- Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való megszüntetése iránti kérelem

- Származás-ellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem

- Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról

- Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése

- Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt)

- Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem

- Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem

- Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem

- Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem

- Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

- Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem

- Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre)

- Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból

- Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló kérelem

- Papíralapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem

- Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem

- Az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme adattartalmának ellenőrzéseű

- A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Szig. R.) szerinti állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29/C. § (3) bekezdése szerinti elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozása és cseréje, a visszavonási jelszó cseréje, valamint a blokkolódott PUK kód feloldása

- A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29/C. § (3) bekezdése szerinti e-aláírási funkcióhoz és időbélyegzés szolgáltatáshoz tartozó szolgáltatási szerződés megkötésével, új tanúsítvány igényléssel és tanúsítvány visszavonással kapcsolatos, a Szig. R.-ben előírt feladatok

- Papíralapú hiteles földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem

- Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejelentés

- Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejegyzésekről való tájékoztatás kérése

- A személyazonosító igazolvány tároló elemén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (23) bekezdése szerinti vészhelyzet esetén értesítendő telefonszáma rögzítése, cseréje és törlése

- Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásában a jogosult járművek kérelem alapján történő rögzítése, módosítása

- Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásában a jogosult járművek kérelem alapján történő törlése

- Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásából történő adatszolgáltatás iránti kérelem

- Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)

- Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)

- Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem (ideiglenes forgalmi engedély, ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása - a rendszám jellegétől függően)

- Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával)

- Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (világoszöld alapszínű rendszámtáblák esetében)

- Földműves nyilvántartásból papíralapú hiteles adatlap másolat kiadása iránti kérelem

- Kérelem meghatalmazás Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzítésére

- Kérelem Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzített meghatalmazás visszavonására

- Kérelem törvényes képviseleti jogosultság Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzítésére

- Kérelem Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzített törvényes képviselet törlésére

- A biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személyek esetében az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem

- A biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személyek esetében

- Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másodlatának kiadása iránti kérelem

- A személyazonosító igazolvány tároló elemén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásazonosító rögzítése

- Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

- Állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem

- Állandó személyazonosító igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem

- Letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint okmányok kiállítása az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján

- Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem

- Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás bejelentése

- Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges személyi és lakcímadatokra vonatkozóan

- Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti kérelem

- Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem (első vezetői engedély)

- Vezetői engedély cseréje iránti kérelem

- Vezetői engedély pótlása iránti kérelem

- EGT-államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti kérelem

- Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem

- Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével együtt

- Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására irányuló kérelem

- Rendszámtábla megrongálódása esetén annak utángyártása iránti kérelem

- Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem

- Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

- Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

- Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban

- Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

- Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

- Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban

- Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

- Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

- Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

- Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

- Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele

- Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

- Származás-ellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

- Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem

- Védettségi igazolvány igénylése (utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat esetén)

- Védettségi igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem

A kormányablak által végzett kiegészítő szolgáltatások:

- Ügyfélkapu-regisztráció

- Egyedi hatósági ügyek intézéséhez internetes kapcsolati lehetőség és informatikai segítség nyújtása

- Elektronikus gyűjtőtárhely és feltöltő tárhely létesítése az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben, felvilágosítás és segítségnyújtás az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer kapcsán az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan

- Internethasználat és -hozzáférés biztosítása az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartás adataihoz és elektronikus alkalmazásainak használatához, elektronikus ügyintézés indításához

- Az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásra jogosultakról vezetett nyilvántartásában való szereplés - az egészségbiztosító elektronikus szolgáltatásának igénybevételével való - ellenőrzése

- A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos elektori gyűlés megtartása és lebonyolítása

- A kormányablak betekintési lehetőséget biztosít az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer cégadatbázisába

- Ügyfélkapu-regisztráció birtokában az ingatlan-nyilvántartásból nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdonilap-másolat lekérdezésének biztosítása

- Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásról tájékoztatás

- Egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer kártyafelhasználói regisztráció

- Ügyintézési rendelkezés tétele

- Megtett ügyintézési rendelkezésről szóló igazolás kiadásának kérése

- Ügyfélkapu-regisztráció birtokában internethasználat biztosítása a személyiadat- és lakcímnyilvántartás tekintetében adatszolgáltatások alanyára vonatkozó tájékoztatás iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásához

- Internethasználat és -hozzáférés biztosítása a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartásához

- Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás birtokában a hatósági erkölcsi bizonyítvány elektronikus úton történő benyújtásának biztosítása

- Pénzügyi fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések, a Pénzügyi Békéltető Testület közigazgatási hatósági eljárásnak nem minősülő eljárására irányuló kérelmek továbbítása

- Tiltakozás továbbítása Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben tárolt személyes adatok kezelése ellen

- Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adatmódosítás iránti kérelem továbbítása

- Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adatvédelmi incidens bejelentésének továbbítása

- Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adathordozhatósághoz való jog gyakorlása iránti kérelem továbbítása

- Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben kezelt adatokról tájékoztatás kérésének továbbítása

Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatások kezdeményezése

- Levéltári adatok igénylése építésügyi hatósági eljárások támogatásához

- Levéltári adatok igénylése a hadigondozási igényjogosultság megállapításához, hadigondozással kapcsolatos iratok megkeresése és másolatok készítése

- Levéltárban lévő hagyatéki iratokra vonatkozó adatok igénylése és másolat készítése

- Levéltári adatszolgáltatás az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett jogok és tények igazolására vonatkozóan

- Levéltári adatszolgáltatás és másolatkiadás a Levéltár őrizetében lévő bírósági iratanyagokról

- Levéltári adatszolgáltatás munkaviszony, nevelési segély, illetve ösztöndíj folyósítása, nyugdíj-, valamint társadalombiztosítási és egyéb kapcsolódó ügyekben

- Levéltárban lévő névváltoztatási iratokról másolat készítése

- Levéltári adatszolgáltatás tanulóidőre, illetve iskolai végzettségre vonatkozóan

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény értelmében minden hatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelem - melyet törvény vagy kormányrendelet nem zár ki - a kormányablakokban is benyújthatók.

Kormányablakokba, okmányirodába időpontot foglalhat telefonon keresztül (Ügyfélkapu nélkül is) a 1818-as telefonszámon (külföldről: +36 1 550 1858) keresztül.

A Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatal okmányirodájára (Központi Okmányiroda) vonatkozó információk:

Hétvégén kizárólag az alábbi ügyek intézhetők:

- sürgősségi és azonnali eljárásban igényelt magánútlevelek kiadása

- magánútlevél sürgősségi és azonnali eljárásban történő igénylése

- normál eljárásban igényelt útlevélkérelem utólagos sürgetése

Kizárólagos illetékességgel végzett feladatok:

- magánútlevél sürgősségi, azonnali eljárásban történő kiadása

- OT betűjelű különleges rendszámtábla kiadása

- SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblával kapcsolatos ügyintézés

- CD betűjelű különleges és CD betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása

- járműkísérő lap kiadása

- egyéni, egyedi rendszámok kiadásának engedélyezése

- külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása