A Magyarország által kötött kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményekben az egyes jövedelemfajták adóztatása a más uniós tagállamok által kötött egyezmények szabályaihoz hasonlóan történik.

Magyarországon a művészeti vagy sportolói tevékenységet folytató magánszemélyekre kedvezőbb adózási szabályok vonatkoznak.

Speciális magyarországi szabályok a művészek adózására:

1.) Személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulási adó egyszerűsített bevallása és megfizetése

Ha a külföldi illetőségű előadóművész (zenész, énekes, színész, bábművész, táncművész, cirkuszi és hasonló előadóművész, statiszta, filmalkotások esetén a külföldi stábtag is) e tevékenységét Magyarországon fejti ki és ez alapján nem magyarországi kifizetőtől szerez olyan jövedelmet, amely a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján Magyarországon adóztatható, akkor dönthet úgy, hogy a jövedelme utáni adókötelezettségeket a speciális magyar szabályok szerint teljesíti, ha annak feltételei teljesülnek.

A választás feltételei:

- a magánszemély ideiglenesen tartózkodik Magyarországon, és

- a társadalombiztosítási törvény alapján nem minősül belföldinek.

2.) Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

Meghatározott művészeti foglalkozások (például író, újságíró, képzőművész, zeneszerző, zenész, énekes, táncművész, koreográfus, színész, rendező, operatőr, producer) folytatása esetén az Európai Gazdasági Térség tagállamának állampolgárai választhatják, hogy az adófizetési kötelezettséget az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályai szerint teljesítik Magyarországon.

A választás feltételei:

- az EGT-állam állampolgára nem tartozik a magyar társadalombiztosítási jogszabályok hatálya alá, de valamely EGT-államban biztosított és ennek igazolására rendelkezik a külföldi illetékes hatóság által kiállított igazolással (A1-es igazolás),

- rendelkezik olyan jövedelemmel (például munkaviszonyból származó jövedelem, vállalkozási, megbízási szerződés alapján szerzett jövedelem), amely után Magyarországon megfizeti a személyi jövedelemadót, és ennek összege eléri az éves minimálbért (2023-ban 2 784 000 forintot).

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szabályai akkor alkalmazhatók, ha:

- a Magyarországon adóköteles jövedelemnek az összege eléri az éves minimálbért; ilyen esetben a magánszemély maximum 60 millió forint bevételre alkalmazhatja az ekho szabályait,

- ez utóbbi bevétel a művészeti foglalkozások alapján kifejtett tevékenységből származik,

- ezt a tevékenységet magyarországi kifizetővel kötött munkaszerződés, vállalkozási szerződés, vagy megbízási szerződés alapján végzi a magánszemély, vagy társas vállalkozás tagjaként személyes közreműködés keretében,

- a bevételt a magánszemély pénzben, Magyarország törvényes fizetőeszközében (forintban) szerezte,
a kifizető felé írásban nyilatkozatot tesz az ekho választásáról.

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapja

Az ekho alapja a meghatározott foglalkozás végzése során elért bevétel. Ha a magánszemély általános forgalmi adó fizetésére kötelezett, akkor a bevételt az áfával csökkenteni kell.

Speciális magyarországi szabályok a sportolók adózására

Az Európai Gazdasági Térség tagállamának állampolgárai választhatják, hogy az adófizetési kötelezettséget az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályai szerint teljesítik Magyarországon, ha a következő tevékenységek valamelyikét folytatják:

- szakképzett edző, sportszervező, - irányító,

- hivatásos sportoló, sportmunkatárs, sportszakember,

- nemzetközi sportszövetség munkavállalója, ha a szövetséget Magyarországon a sportról szóló törvény rendelkezései szerint nyilvántartásba vették.

A választás feltételei:

- az EGT-állam állampolgára nem tartozik a magyar társadalombiztosítási jogszabályok hatálya alá, de valamely EGT-államban biztosított és ennek igazolására rendelkezik a külföldi illetékes hatóság által kiállított igazolással (A1-es igazolás),

- rendelkezik olyan jövedelemmel (például munkaviszonyból származó jövedelem, vállalkozási, megbízási szerződés alapján szerzett jövedelem), amely után Magyarországon megfizeti a személyi jövedelemadót, és ennek összege eléri az éves minimálbért (2023-ban 2 784 000 forintot).

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályai akkor alkalmazhatók, ha:

- a Magyarországon adóköteles jövedelem összege eléri az éves minimálbért; ilyen esetben a hivatásos sportolóra vonatkozó bevételi értékhatár évi 500 millió forint, a magyarországi országos sportági (szak)szövetség első osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet edzője, a szövetség edzője, válogatott edzője, valamint a nemzetközi sportszövetség munkavállalója esetén évi 250 millió forint,

- ez utóbbi bevétel a sporttal kapcsolatos foglalkozások alapján kifejtett tevékenységből származik,

ezt a tevékenységet magyarországi kifizetővel kötött munkaszerződés, vállalkozási szerződés, vagy megbízási szerződés alapján végzi a magánszemély, vagy társas vállalkozás tagjaként személyes közreműködés keretében,

- a bevételt a magánszemély pénzben, Magyarország törvényes fizetőeszközében (forintban) szerezte, kivéve a nemzetközi sportszövetség munkavállalóját, mert esetében a külföldi pénznemben megszerzett bevételre is alkalmazható az ekho szerinti adózás, ha a tevékenyégét nem kizárólag belföldön látja el,

- a kifizető felé írásban nyilatkozatot tesz az ekho választásáról.

Kötelezettségmulasztás

Az adóbevallás késedelmes benyújtása esetén a magánszemély adózó kétszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Az adó késedelmes megfizetése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni.

A pótlékszámítást segíti a NAV honlapján elérhető kalkulátor:

https://www.nav.gov.hu/ugyfeliranytu/kalkulatorok

Határidők

Személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulási adó egyszerűsített bevallása és megfizetése művészeknél

A személyi jövedelemadót és a szociális hozzájárulási adót az ’53INT bevalláson kell bevallani:

- a magánszemély Magyarországról történő távozását megelőző napig, vagy

- ha a magánszemély a bevallási kötelezettségének meghatalmazottja, megbízottja útján tesz eleget, akkor a távozását követő 90. napig.

A közterheket is e határidőig kell megfizetni.

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

A magánszemélynek az éves személyijövedelemadó-bevallást kell benyújtani.

A bevallási határidő az adóévet követő év május 20. napja.

Benyújtandó dokumentumok

Személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulási adó egyszerűsített bevallása és megfizetése művészeknél

A személyi jövedelemadót és a szociális hozzájárulási adót az ’53INT bevalláson kell bevallani.

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

A magánszemélynek az éves személyijövedelemadó-bevallásában kell bevallani az ekho alapját képező bevételét és az abból levont ekho összegét. A bevallási kötelezettség teljesíthető a NAV által a kifizetői adatszolgáltatás alapján összeállított adóbevallási tervezet elfogadásával, vagy a magánszemély által elkészített ’SZJA bevallás benyújtásával.

Fizetési kötelezettség

Személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulási adó egyszerűsített bevallása és megfizetése művészeknél:

- a jövedelem után 15 százalékos mértékű személyi jövedelemadót kell megfizetni.

A jövedelmet a bevételből költség levonása nélkül kell megállapítani. A bevételnek nem része a tevékenység ellátásával összefüggésben utazásra és szállásra fizetett költségtérítés, ideértve a magánszemély részére biztosított utazás, szállás ellenértékét is. Nem kell a bevételből jövedelmet megállapítani, ha a bevétel összege bármely 12 hónapos időszakban a 200 ezer forintot nem haladja meg.

A jövedelem után 15,5 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adó, az adófizetési felső határig

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

A valamely EGT-államban biztosított személy az ekho alapját képező bevétel után 9,5 százalékos mértékű ekhót fizet, a kifizető pedig mentesül az ekho megfizetése alól.

A magánszemélyt terhelő ekho megállapítása és levonása a kifizető feladata.

A megfizetett ekho kiváltja a személyi jövedelemadót, így azt a magánszemélynek nem kell megfizetnie.

Eljáró szerv: Nemzeti Adó- és Vámhivatal


Adózás