Vonatjegy érvényessége a MÁV-START üzletszabályzata szerint

A vasúti társaság a menetjegyen, annak kiszolgáltatásakor – az elővétel kivételével – a jegykiadás napját tünteti fel az érvényesség első napjaként. A menetrend szerint 00:00 órakor induló vonathoz kiadott menetjegyen a vasúti társaság a kezdődő napot tünteti fel az érvényesség első napjaként.

Az elővételben megváltott vonatjegy érvényességi ideje

Az elővételben váltott menetjegyen a vasúti társaság az utas által meghatározott indulási időpontnak megfelelő napot és az ahhoz tartozó érvénytartamot jelöli meg. Ha ilyen menetjeggyel az utas az érvényesség első napjaként megjelölt időpontnál korábban kívánja az utazást megkezdeni, a menetjegyet az indulási állomáson az utazás megkezdése előtt ki kell cseréltetnie.

A menetjegy e pontban szabályozott cseréje során a vasúti társaság nem számít fel kezelési költséget.

Ha az utas az elővételben váltott menetjegyével a menetjegy érvényességének kezdete előtt kezdi meg utazását, és a menetjegy cseréjét a felszállási állomáson elmulasztotta – annak ellenére, hogy a vasúti társaság a csere lehetőségét biztosította –, a vonaton a jegyvizsgáló az utazás teljes viszonylatára új menetjegyet ad ki a jegynélküli utas esetében alkalmazandó pótdíj felszámításával. Az utas birtokában lévő, fel nem használt menetjegyről a jegyvizsgáló igazolást ad, melynek visszatérítése kérhető.

Az egy útra szóló vasúti menetjegy érvényessége: 

a) az 1 – 100 km távolságra kiadott vonatjegy a rajta feltüntetett 4 óra időtartamban,

b) a 101 – 200 km távolságra kiadott menetjegy az érvényesség első napját követő nap 23:59 óráig,

c) a 201 – 400 km távolságra kiadott vonatjegy az érvényesség első napját követő második nap 23:59 óráig,

d) a 400 km-nél nagyobb távolságra kiadott vasústi menetjegy az érvényesség első napját követő harmadik nap 23:59 óráig érvényes.

Vonatjegy árak 2023 MÁV-START vasúttársaság vonatain.

A menetjegyen az érvényesség kezdő és befejező időpontja kerül feltüntetésre. Azon a menetjegyen,
amelyen nem óra, perc formájában kerül feltüntetésre az érvényesség, a feltüntetett első nap 00:00
órától az utolsó nap 23:59 óráig érvényes.

Az egy útra szóló menetjeggyel az utazás – a menetjegy érvénytartamán belül – bármikor megkezdhető.

Az egy útra érvényes csoportos menetjegy érvénytartama megegyezik az azonos távolságra szóló egy útra érvényes teljesárú menetjegy érvénytartamával.

Az 1–100 km távolságra kiadott menetjeggyel az érvénytartamon belül megkezdett utazás az érvényesség lejártát követően befejezhető, ha az érvénytartam lejártakor az utas a menetjegyen feltüntetett célállomást közvetlenül elérő vonaton utazik. A többi menetjeggyel az utazást a feltüntetett érvénytartam utolsó napján 23:59 óráig be kell fejezni.

100 km-nél nagyobb távolságra váltott menetjegy – ha a Díjszabás nem tiltja – az utas kérésére menettérti útra is kiszolgáltatható, ekkor a visszaúti menetjegy az eredeti kiindulási állomásig azonos – vagy az utas kérésére a menetjegyen feltüntetett – eltérő útirányon át érvényes. A vasúti társaság hirdetmény útján rendelkezik arról, ha 100 km-nél rövidebb távolságra is kiad menettérti jegyet, a hirdetmény tartalmazza az ilyen menetjegy érvénytartamát is.

A vasúti társaság a menettérti útra szóló menetjegyet egy darab menettérti jegy formájában szolgáltatja ki.

Retúr vonatjegy érvényessége 

A menettérti jegy az érvényesség első napját követő 14. nap 23:59 óráig érvényes.

A menettérti jeggyel az odautazást az érvénytartamon belül kell megkezdeni.

A menettérti jeggyel a visszautazás az érvénytartamon belül bármikor megkezdhető, és azt az érvénytartam utolsó napján 23:59 óráig be kell fejezni. A menettérti jegy esetében a visszautazás megkezdésével egyidejűleg az oda útra szóló jegy érvénytelenné válik.

A havibérletek (ide értve a tanuló bérleteket is) a tárgyhónap 1-jén 00:00 órától a következő hónap 5-én 23:59 óráig érvényesek utazásra.

Az első félhónapra váltott félhavi bérletek (ide értve a tanuló bérleteket is) a tárgyhónap 4- én 00:00 órától 20-án 23:59 óráig, a második félhónapra váltott félhavi bérletek 19-én 00:00 órától a következő hónap 5-én 23:59 óráig érvényesek utazásra.

A 30 napos bérlet az érvényesség első napját követő hónap azonos napját megelőző nap 23:59 óráig érvényes.

A 15 napos bérlet az érvényesség első napját követő 14. nap 23:59 óráig érvényes.

Ha az utas az utazása egyes szakaszán (szakaszain) magasabb kocsiosztályt kíván igénybe venni, kocsiosztály-különbözeti jegy kiállítását kérheti. A kocsiosztály-különbözeti jegy érvénytartama:

a) megegyezik annak az egy útra vagy menettérti útra szóló menetjegynek az érvénytartamával, amelyhez kiadták,

b) a többszöri utazásra érvényes jegyhez (bérlet, utazási igazolvány stb.) történő kiszolgáltatás esetén az érvényesség kezdő időpontjától az azonos távolságra kiadható menetjegy érvénytartamával egyezik meg,

c) 2. kocsiosztályon díjmentes utazásra jogosult részére történő kiszolgáltatás esetén megegyezik az azonos távolságra szóló egyúti vagy menettérti jegy érvénytartamával.

A GYSEV – MÁV-START vonataira közvetlen forgalomban a menetjegyek érvénytartamát a kiszolgáltatott menetjegyek díjszámítási távolságának (kilométer-övezetének) összeadásával számított együttes távolság figyelembevételével kell megállapítani.

A kiindulási és célállomás nevét is tartalmazó (viszonylati) menetjegyet csak a rajta feltüntetett viszonylatban lehet felhasználni. A viszonylatot nem tartalmazó menetjegy és utazási igazolvány a rajta feltüntetett előírások és az adott menetjegy, utazási igazolvány felhasználásáról közzétett hirdetmény szerint használható fel.

Az a kedvezményes árú menetjegy, amely csak meghatározott viszonylatra érvényes (viszonylati kedvezmény), kizárólag ebben a viszonylatban használható fel utazásra.


Utazás