Részletfizetés jár, de kérni kell: az első lakástulajdont szerzők, ha kérik, az illetékre 12 havi pótlékmentes részletfizetési kedvezményt kapnak. Ez életkortól és a lakás értékétől függetlenül megillet mindenkit, amikor első lakását megszerzi.

A 35 évnél fiatalabbaknak ráadásul illetékkedvezmény is jár: csak a felét kell kifizetniük a lakás értékéhez viszonyított illetéknek, ha a tulajdon egészének értéke nem több 15 millió forintnál. Kedvezmény nélkül pl. egy 15 milliós ingatlan illetéke 600 ezer forint, a fiataloknak viszont csak 300 000 forintot kell fizetniük.

Az illetékkedvezményeket célszerű az adásvételi szerződésben, vagy a Földhivatalhoz benyújtandó, az adóhivatali B400-as (Adatlap ingatlan vagyonszerzés esetén a vagyont szerző adatainak, illetékmentességének, kedvezményének… bejelentéséhez) adatlapon kérni. Máskülönben ilyen nyilatkozatot legkésőbb a NAV által küldött fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig, vagyis a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehet a vásárló a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz címzett beadványban.

A részletfizetés és az illetékkedvezmény együtt és külön-külön is igénybe vehető. Azonban a részletek késedelmes befizetése azzal járhat, hogy a fennálló tartozást késedelmi pótlékkal növelten egy összegben kell megfizetni.

Lakás vásárlásakor fizetendő illeték nagysága kalkulátor


Adózás Otthon