Ki jogosult az álláskeresési járadékra 2024-ben?

Az álláskeresési járadékra (munkanélküli segélyre) jogosult személy 2024-ben az, aki:

- aktív álláskereső,

- aki az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogszerű idővel rendelkezik,

- munkát keres, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani számára.

Az álláskeresési járadék megállapításához milyen dokumentumokra van szükség 2024-ben?

munkanélküli segély 2024 igénylése összege

Az álláskeresési járadék megállapításához szükséges dokumentumok:

- személyi igazolvány

- "TB kiskönyv"/OEP igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról (a munkáltató adja ki),

- bankszámlaszám, ha rendelkezik vele, és a folyósítást arra kéri,

- munkáltatói igazolás (egyszerűsített foglalkoztatás esetén),

- igazolólap az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához, amelyet a munkáltató állít ki (1991. évi IV. törvény 36/A. § szerint),

- igazolás a bírósági végzés alapján megállapított tartási kötelezettségről, amelyet a munkáltató állít ki,

- igazolás az aktuális évben levont és megfizetett nyugdíjjárulékról,

- adatlap a munkáltatótól (társas vállalkozástól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor, amelyet a munkáltató állít ki.

A vállalkozói tevékenység megszüntetéséről nem szükséges igazolást benyújtani, mert a foglalkoztatási osztály ezeket az információkat le tudja kérdezni a közhiteles nyilvántartásból.

Külföldről hazatérő álláskeresők, munkanélküli segélye 2024

Külföldről hazatérő álláskeresők esetében be kell nyújtani az U1 igazolást is (munkaviszony igazolás a más tagállambeli álláskeresési ellátás megállapításához). Az U1 igazolással kapcsolatban részletesebb információk itt találhatók.

Mennyi ideig folyósítható az álláskeresési járadék 2024-ben?

álláskeresési járadék 2024 munkanélküli segély

Az álláskeresési járadék folyósítási idejének kiszámításakor tíz nap jogosultsági idő egy nap járadékfolyósítási időnek felel meg.

A járadék legfeljebb 90 napig folyósítható.

Mennyi a mumkanélküli segély / álláskeresési járadék összege 2024-ben?

Az álláskeresési járadék napi összege a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 26. § (4) bekezdése alapján meghatározott járadékalap 60%-a, de legfeljebb a jogosultság kezdetén érvényes kötelező legkisebb munkabér napi összegének megfelelő összeg.

A 2023. január 1-én hatályba lépett kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér):

- havi összege: 232.000 Ft,

- napi összege: 7.733 Ft.

Cikkünk írásakor a 2024 évi minimálbér havi és napi összege még nem volt ismert, így a 2024 évi munkanélküli segély összege is annak megfelelően változik majd (cikkünket frissítjük).

Mikor és mekkora mértékű álláskeresési járadék kérhető a fennmaradó időtartamra?

Az álláskereső kérheti az álláskeresési járadékot a folyósítási időtartam hátralevő részére vonatkozó összeg egyszeri kifizetését abban az esetben, ha az álláskeresési járadék folyósítási időszakát megelőzően határozatlan időtartamú, legalább napi négy órás munkaidőben állást vállal.

Az egyszeri kifizetés összege a hátralévő időszakra járó járadék 80 százaléka.

Ki minősül álláskeresőnek / munkanélkülinek 2024-ben? Mi a munkanélküli definíciója?

Álláskeresőnek (munkanélkülinek) minősül az a személy 2024-ben is, aki:

- a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és

- oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és

- öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint

- megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül, és

- az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll és

- egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és

- elhelyezkedése érdekében az illetékes járási hivatallal együttműködik, és

- akit az illetékes járási hivatal álláskeresőként nyilvántart.

A fent felsorolt összes feltételnek egyidejűleg meg kell felelni. Ha az összes feltétel közül bármelyik nem teljesül, az illető nem minősül álláskeresőnek. 

A munkanélküli segély / álláskeresési járadék 2024 ügyintézés lényege

munkanélküli segély ügyintézés folyamata 2024

Álláskeresési ellátásban csak álláskereső részesülhet.

Az álláskereső a munkaviszonyba töltött időtartam, az egyéni, illetőleg társas vállalkozó a vállalkozói tevékenysége alatti járulékfizetési kötelezettségével szerezhet jogosultságot az álláskeresési járadékra.

Az ellátás megállapítása a kérelem beadásával kezdődik.

Az uniós munkavállalók (az EU/EGT tagállami munkaviszonnyal rendelkező álláskereső) esetében is a kérelem beadásával kezdődik az eljárás. Amennyiben az ügyfél valamennyi jogosultsági feltételnek megfelel, úgy álláskeresési ellátást - álláskeresési járadékot vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyt - állapítanak meg a részére.

Elsősorban elektronikus úton történik az ügyintézés: ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek az e-papír szolgáltatás segítségével nyújtjhatják be a kérelmüket, valamint elektronikus levélben is jelezhető az ellátás iránti szándék.

Akik az elektronikus ügyintézést nem tudják megoldani, postán juttathatják el a szükséges dokumentumokat az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályára.

Aki csak személyes megjelenéssel tudja teljesíteni a kérelem és a szükséges dokumentumok leadását, azt a foglalkoztatási osztályok előtereiben elhelyezett gyűjtődobozok útján teheti meg.

Amennyiben az ügyfél rendelkezik ügyfélkapuval  az e-papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu/level/uj) segítségével (címzett: az illetékes járási/fővárosi kerületi hivatal), kérelméhez mellékelheti a szükséges dokumentumokat is (pdf, word, excel formátumban, vagy akár telefonnal készített képen); elektronikus levél formájában (a beazonosításhoz szükséges személyes adatok megadásával: viselt és születési név, születési hely és idő, édesanyja neve, lakcím, TAJ szám, adószám);

A nyilvántartásba vétel a www.munka.hu honlapon keresztül is lehetséges. Az oldalon a "Foglalkoztatás" panelre, majd a következő oldalon, a felső szekcióban található "Álláskeresőknek" fülön az "Elektronikus kapcsolattartás" menüpontot kell kiválasztani.

A megjelenő felületen "A program eléréséhez kérjük, kattintson ide!" szövegben elhelyezett linken keresztül érhető el az elektronikus ügyintézési felület. A kérelmező itt elsőként a kapcsolattartási nyilatkozattal találkozik, amelyet a "Tudomásul veszem" gomb megnyomásával tud elfogadni. A folytatásban a TAJ-szám és születési dátum megadásával lehet továbblépni, majd kiválasztani a szükséges "Előzetes nyilvántartásba vételi kérelem" menüpontot.

Ezt követően a kérelmező e-mailt fog kapni a járási hivatal foglalkoztatási osztályától a további tudnivalókról.

álláskeresési járadék 2024

Hol és hogyan igényelhető az álláskeresési járadék 2024-ben?

Az álláskeresési járadékot az ügyfél választása alapján a lakcím (lakóhely vagy tartózkodási hely) szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztálya állapítja meg, amennyiben a jogszabályban foglalt feltételek teljesülnek.

Az álláskeresési járadék megállapításának és későbbi folyósításának előfeltétele az, hogy az ügyfél regisztráljon álláskeresőként a foglalkoztatási osztályon.

A foglalkoztatási osztály az álláskeresőként való nyilvántartásba vételkor megpróbál megfelelő munkahelyet felajánlani az ügyfélnek, és ha ez nem vezet eredményre, akkor az ügyfél kérelmezheti az álláskeresési járadékot.

Az álláskeresési járadék igénylését az ügyfél kérelme alapján indított eljárás. A kérelem személyesen is benyújtható a foglalkoztatási osztálynál, valamint elektronikus úton az e-Papír szolgáltatás vagy az ügyfélkapu használatával.

foglalkoztatási osztály felé a nyilvántartásba vétel és az álláskeresési járadék iránti szándék elektronikus úton is jelezhető az Elektronikus ügyintézés (kereső tevékenység bejelentése) alkalmazás segítségével. Ehhez az ügyfélnek rendelkeznie kell egy elektronikus levélcímmel. Az alkalmazás elérhető itt.