Új személyi igazolvány 2024 tudnivalók

Magyarországon 2016. január 1-jétől bevezetésre került a teljesen megújult személyi igazolvány, amely sokkal több tudással rendelkezik, mint elődje. Az új személyi igazolvány külsőleg nem változik drasztikusan, de a benne található tudás jelentősen megnő.

A 2024-es új személyi igazolvány továbbra is több más igazolványt helyettesíthet, mint például a TAJ-kártyát és az adóazonosító igazolványt. Ezenkívül tervezik, hogy a budapesti elektronikus jegyrendszerrel együtt az új személyi igazolványt is lehet majd használni az utazáshoz, ha a megvásárolt jegy- vagy bérlettípusra feltöltik. Az e-személyi igazolvány 2024-ben is kérhető, és a kiállítása illetékmentessé válik.

A korábbi kártya formátumú személyi igazolványt 17 évvel ezelőtt, 2000. január 1-jén vezették be, de az új személyi igazolvány már magasabb tudásszintet képviselő beépített chippel rendelkezik. Az új személyi igazolványban akár ujjlenyomat is szerepelhet, és alkalmas lesz elektronikus aláírásra is.

Az új személyi igazolványt 2024-ben minden magyar állampolgár megkapja, aki lejárt vagy cserélendő régi személyivel rendelkezik. Így az új e-személyi igazolvány fokozatosan bevezetésre kerül.

személyi igazolvány a pénztárcában

Az új személyi igazolvány sokkal magasabb biztonsági szintet képvisel, mint a korábbi okmány, és jövőben akár az e-ügyintézéshez is alkalmas lesz. Ez elősegíti a hatékonyabb magyar közigazgatás kialakítását. Természetesen az új személyi igazolvány megfelel minden nemzetközi és európai követelménynek.

Az okmányirodák, amelyeket a járási hivatalok üzemeltetnek, valamint a területileg illetékes kormányablakok mindkettőben intézhetik a személyi igazolvánnyal kapcsolatos ügyeket 2024-ben.

Azoknak, akik rendelkeznek kártya formátumú jogosítvánnyal vagy érvényes útlevéllel, nem kötelező kiváltaniuk a kártya formájú személyi igazolványt, mert ezek a két okmány együtt a lakcímkártyával személyazonosításra is szolgálnak.

Magyar állampolgároknak kötelező egy hatósági igazolvánnyal rendelkezniük, amely alkalmas személyazonosításra, és mindig maguknál kell tartaniuk. Ezek az okmányok a személyazonosító igazolvány, az útlevél és a kártya formátumú, 2001. január 1-je után kiállított jogosítvány.

Az útlevél igénylésének részletes menetéről, lehetőségeiről, érvényességi idejéről és a fizetendő illetékek mértékéről már korábban beszámoltunk a 2024-es útlevél összefoglaló cikkünkben. Azonban az új személyi igazolvány hivatalos úti okmányként is használható az alábbi európai országokban a táblázatban szereplők helyett.

Személyi igazolvány fajtái

- állandó személyazonosító igazolvány

- ideiglenes személyazonosító igazolvány

személyi igazolvány 2024

2024-ben a személyi igazolvány ára: ingyenes!

2016. január 1-jétől kezdve megszűnt az új személyi igazolvány kiállításának díja, ezért 2024-ben is mindenki számára teljesen ingyenes lesz a személyi igazolvány hosszabbítása. Az elveszett vagy megrongálódott személyi igazolvány pótlása is ingyenes lesz 2024-ben, és ugyanez vonatkozik az első személyi igazolvány kiállítására is.

A Magyarország területén született, újszülött magyar állampolgárok is igényelhetnek személyi igazolványt, amelyet az anyakönyvvezetőnél kérhet az újszülöttet törvényesen képviselő személy.

Minden magyar állampolgár jogosult a magyar személyi igazolványra, valamint a bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállású személyek is jogosultak rá. Ezenkívül a külföldön élő magyar állampolgárok is jogosultak személyazonosító igazolvány igénylésére.

Ha a meglévő személyi igazolvány valamilyen okból megrongálódik, akkor az új igazolvány kiállításáért sem kell illetéket fizetni 2019-ben. Ha az elrontott dokumentumon nem lehet elolvasni a személyes adatokat, akkor más hiteles személyazonosító okmányt is be kell vinni az okmányirodába (útlevél, jogosítvány, születési anyakönyvi kivonat).

Új személyi igazolvány igénylésénél mit kell vinni az okmányirodába?

2024-ben a budapesti központi okmányirodában, valamint Magyarország összes járási hivatalában (az ott működő okmányirodákban) és kormányablakokban is kérelmezhető az új személyi igazolvány.

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy milyen dokumentumokat kell magunkkal vinni bármelyik választott okmányirodába:

- A lejárt vagy hamarosan lejáró személyi igazolványt cserélni kívánóknak (érdemes már a lejárat előtt néhány nappal igényelni).

- Lejárt személyi igazolvány esetén érvényes útlevél vagy vezetői engedély (ha egyik sem áll rendelkezésre, akkor a születési anyakönyvi kivonatot kell bevinni).

- Lakcímkártya.

- Adatváltozás vagy névváltozás esetén anyakönyvi kivonat.

- Elvesztés vagy eltulajdonítás esetén rendőrségi jegyzőkönyv (ha rendelkezésre áll).

Az okmányirodában kérhető elektronikus értesítés (sms vagy e-mail) az elkészült új személyi igazolványról, amit személyesen az okmányirodában lehet átvenni. Ezen felül az új személyi igazolvány kézbesítését postai úton is kérheti az igénylő.

kormányablak okmányiroda személyi igazolvány 2024 ügyintézés

2023-ban és 2024-ben tovább bővül azoknak a szolgáltatásoknak a köre, amelyeket az új e-személyivel lehet intézni Magyarországon. Az e-személyivel már most lehetséges e-beutaló és e-recept kiállítása az egészségügyben.

Emellett a személyi igazolvány chipje tartalmazza a tulajdonos lakcímadatait, és a posta tértivevényes levelei is átvehetők a személyi igazolvány bemutatásával. A jövőben lehetőség nyílik majd az e-személyi használatára a közösségi közlekedésben, és hamarosan az elektronikus aláírás is részét képezi majd a személyi igazolványnak.

Megtalált, elvesztett személyi igazolványt hová kell leadni?

Személyazonosító igazolvány leadása találás esetén:

- Ha a polgár a korábban elveszített saját személyazonosító igazolványát megtalálja, a megtalálástól számított három munkanapon belül értesítenie kell bármely járási hivatalt, a Budapest Főváros Kormányhivatalát, illetve külképviseletet.

Ha a polgár az okmány megtalálásáról a rendőrséget értesíti, úgy a rendőrség haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a találás helye szerint illetékes járási hivatalt, vagy Budapest Főváros Kormányhivatalát.

- A más nevére szóló, megtalált személyazonosító igazolványt a találás helye szerint illetékes jegyzőnek, járási hivatalnak, vagy Budapest Főváros Kormányhivatalának kell leadni. A járási hivatal, illetve Budapest Főváros Kormányhivatala visszaadja a talált személyazonosító igazolványt, ha az nem tekinthető érvénytelennek, és a polgár új állandó személyazonosító igazolványt még nem kapott. A talált személyazonosító igazolványt a járási hivatal vagy Budapest Főváros Kormányhivatala belföldön postai úton, könyvelt küldeményként küldi meg az arra jogosultnak.

új személyi igazolvány igénylése kiskorúnak újszülöttnek 2024-ben

Személyazonosító igazolvány leadása

Az állandó személyazonosító igazolványt – kivéve ha a polgár egyéb érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal nem rendelkezik vagy vállalja, hogy az új állandó személyazonosító igazolványát személyesen veszi át – a kérelem benyújtásával le kell adni az eljáró hatóságnak, ha a jogosult új állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelmet nyújtott be.

A jogosultság megszűnésétől számított 8 napon belül le kell adni az állandó személyazonosító igazolványt a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnak vagy – külföldi tartózkodás esetén – a külképviseletnek, ha az arra való jogosultság megszűnt.

Ha a menekült menekültkénti elismerését, az oltalmazott oltalmazottkénti elismerését, illetve a bevándorolt, a letelepedett jogállású személy tartózkodásra jogosító engedélyét visszavonták, és más jogcímen nem szerzett jogosultságot az állandó személyazonosító igazolvány kiadására, a személyazonosító igazolványt a bevándorolt és a letelepedett a lakóhelye szerint illetékes idegenrendészeti szervnél, a menekült és az oltalmazott pedig a menekültügyi hatóságnál adja le, amely azt a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnak küldi meg.

Leadható az ideiglenes személyazonosító igazolvány bármely járási hivatalnál, a kijelölt kormányhivatalnál, a konzuli tisztviselőnél és – a nála előterjesztett kérelem esetén – a nyilvántartást kezelő szervnél, ha érvényességi ideje lejárt vagy a jogosult állandó személyazonosító igazolványt kapott.