Az ÁFA kulcs mértéke, a besorolás jelentősége

- Az adóalany által értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások általános adómértéke az adó alapjának 27 százaléka.

- Ettől eltérő, alacsonyabb – 5 illetve 18 százalékos – adómérték alkalmazására az Áfa tv. mellékletei, illetve a tevékenység közérdekű, vagy egyéb speciális jellege miatti adómentes értékesítések körét az Áfa tv. 85-87. §-ai sorolják fel.

ÁFA kulcsok 2023 teljes lista ITT.

- Az 5 százalékos kulcs alá tartozó termékek köre – néhány kivétellel – vámtarifaszám, illetve ISO-kód alapján van meghatározva az Áfa tv. mellékletében. 5 %-os adómérték alá tartozik például a könyv, a kotta, az újság, egyes egészségügyi termékek, gyógyászati segédeszközök, egyes sertéshús, szarvasmarha, juh, kecske, baromfi, tojásés tejtermékek, emberi fogyasztásra alkalmas halak.

- Néhány szolgáltatás is az 5 százalékos adómérték alá tartozik, például a távhőszolgáltatás, az előadóművészi szolgáltatások egy bizonyos köre, az internetszolgáltatás, az étkezőhelyi vendéglátásban az étel és a helyben készített, nem alkoholos italforgalmú vendéglátó szolgáltatás (ez utóbbit TESZOR számra hivatkozással és megnevezéssel határozza meg az Áfa tv.), valamint a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás.

- A 18 százalékos adómértékű termékeket – ilyenek egyes élelmiszerek – az erre vonatkozó melléklet vámtarifaszámra hivatkozással és megnevezéssel határozza meg, míg a szintén 18 százalékos adómértékű, az alkalmi szabadtéri rendezvényre történő belépést biztosító szolgáltatás statisztikai besorolására nem utal az Áfa tv.

- A közérdekű vagy egyéb speciális jellege miatt adómentes termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások körét már nem a statisztikai besorolásra alapozza az Áfa tv., hanem a Tanács 2006/112/EK, a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló irányelve (Irányelv) fogalomköréhez igazodva határozza meg. Bár az egyes termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások adókötelezettségének vagy mentességének elhatárolásában a statisztikai, illetve tarifális besorolás vesztett jelentőségéből, az olyan esetekben, amelyeknél az Áfa tv. a besorolási számra hivatkozik, még alapozni kell rá.

Az ÁFA számításához kalkulátort érdemes használni, azzal pontosan meg tudjuk állapítani az ÁFA összegét.

Így például:

- az egyes levonási korlátozásokkal érintett szolgáltatások, termékek körének,

- a mezőgazdasági tevékenység különleges jogállására jogosító termékértékesítések körének,

- az egyes fordított adózású termékek, például a hulladékok, egyes mezőgazdasági termékek, néhány vas- és acélipari termék körének meghatározásában, valamint

- a kedvezményes adómértékű vendéglátó szolgáltatás meghatározásában továbbra is figyelemmel kell lenni a statisztikai és a vámtarifán alapuló besorolásra.

A termékértékesítés és a szolgáltatásnyújtás besorolásakor a 2018. január 1-jén érvényes vámtarifaszámot15 és TESZOR’15 besorolási rendet kell irányadónak tekinteni. A vámtarifaszám és besorolási rend ezt követő változása az adókötelezettséget nem változtatja meg.

A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtartifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I, mellékletének módosításáról szóló, 2017. október 12-i (EU) 2017/1925 bizottsági végrehajtási rendelet 2018. január 1-jei állapota szerinti áruazonosító szám áfa tv. 257/I. § 2019. július 1-jétől hatályos rendelkezése.

Az előzőek mellett a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás meghatározásához az Áfa tv.- ben említett további jogszabályokat is figyelembe kell venni.

A szolgáltatások statisztikai besorolásához a KSH Információs Szolgálatától (kapcsolat.ksh.hu) lehet segítséget kérni, a termékek vámtarifa szerinti besorolásáról a NAV Szakértői Intézetétől (szi@nav.gov.hu) lehet véleményt vagy tarifainformációt kérni.


Adózás