A magyar diákigazolvány államilag finanszírozott és kereskedelmi kedvezmények igénybevételére jogosító, elektronikus adathordozóval ellátott plasztikkártya. A kártyán megtalálható az EYCA-logó, amely nemzetközi kedvezmények igénybevételére is jogosítja a kártya birtokosát.

Ki kaphat diákigazolványt 2023-ban? Jogosultak köre

Diákigazolványra tanulói/hallgatói jogviszonnyal rendelkező személyek jogosultak.

A tanuló a tanulói jogviszony megszűnését követő október 31-éig jogosult a diákigazolvány használatára. A hallgatók esetében a diákigazolvány használatára való jogosultság végét az határozza meg, hogy a hallgatói jogviszony melyik félévben szűnik meg.

Ha a diákigazolványra jogosult hallgatói jogviszonya az I. félévben szűnik meg, akkor március 31-ig, ha a II. félévben szűnik meg, október 31-ig jogosult diákigazolványra.

Diákigazolvány igénylése 2023

A jogosultak az okmányirodában/kormányablakban kártyafelhasználói regisztrációval NEK-adatlapot igényelnek, melynek során rögzítik arcképüket és aláírásukat, valamint ellenőrzik a személyes adataikat.

A NEK-adatlap okmányirodai igényléséhez mindenképpen szükséges a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány (személyi igazolvány/útlevél/jogosítvány) és a lakcímkártya bemutatása.

A NEK-adatlap birtokában a diákigazolvány kérelemre induló eljárásban díjmentesen igényelhető a köznevelési és felsőoktatási intézményekben tanulóknak.

A köznevelésben tanulók esetében a diákigazolvány-igénylést az okmányirodában kapott NEK-adatlap birtokában kell kezdeményezni az intézményi ügyintézőnél, aki az elektronikus rendszerben továbbítja az igénylést.

A felsőoktatásban tanulók esetében az igénylést a hallgató indítja el a tanulmányi rendszerben. Az intézményi ügyintéző az adatok ellenőrzését követően továbbítja a diákigazolvány-igénylést a tanulmányi rendszeren keresztül. 

A diákigazolvány csak az okmányirodában egyeztetett és a NEK-adatlapon szereplő személyes adatok alapján gyártható le. Ha az igénylő adatai eltérnek a NEK-adatlapon szereplő adatoktól, a gyártó visszautasítja az igénylést. Az adatok javítását az intézményi ügyintéző szükség esetén a jogosult közreműködésével végzi el.

A diákigazolvány elkészültéig az oktatási intézmény ügyintézője a tanuló kérelmére igazolást állít ki, amellyel igénybe vehetők a diákigazolványhoz tartozó kedvezmények (kivéve az EYCA-logó nyújtotta kedvezmények). Az elkészült diákigazolványt a gyártó az oktatási intézménybe postázza.

Ha a tanuló a tanévkezdést megelőzően betöltötte 16. életévét, csak az aktuális tanév érvényesítő matricájával ellátott diákigazolvánnyal veheti igénybe a kedvezményeket. A hallgató csak az aktuális félév érvényesítő matricájával ellátott diákigazolvánnyal veheti igénybe a kedvezményeket. A diákigazolvány érvényesítéséről az oktatási intézmény ügyintézőjénél lehet érdeklődni.

Az EYCA-logó nyújtotta nemzetközi kedvezményekről a www.eyca.org oldalon olvasható bővebb tájékoztatás.

A diákigazolványról bővebb tájékoztatás olvasható a www.diakigazolvany.hu oldalon.

Fizetési kötelezettség nincs: a szolgáltatás igénybevétele illetékmentes.

Eljáró szerv: Oktatási Hivatal


Gyermek Iskola